Inspiratie-avond georganiseerd door GroenLinks Lingewaard in De Buitenpoort te Huissen, woensdag 31 mei 19:30-22:00 uur (inloop vanaf 19:00 uur). Entree gratis. Save the date!

Aanleiding Op de thema-avond van 23 november 2022 ‘Toekomst van Bouwen en Wonen: Duurzaam en Collectief’ stelden we vast dat er een noodzaak is om fundamenteel anders te gaan bouwen en dat de samenleving vraagt om andere vormen van wonen.

Duurzaam bouwen houdt in: Circulair, biobased en demontabel bouwen, om uitputting van grondstoffen te voorkomen; Industrieel (in de werkplaats) bouwen, om de stikstofdepositie in het milieu te beperken; Modulair en flexibel bouwen, om de woningnood snel op te lossen; Energieneutraal en klimaatadaptief bouwen, in verband met de klimaatverandering en natuurinclusief bouwen, voor het behoud en vergroten van de biodiversiteit.

Andere vormen van wonen, want: de 40% eenpersoonshuishoudens vraagt om kleinere woningen; het aantal mensen dat in een collectief verband (woongemeenschap) wil wonen, groeit; het beleid van langer thuis wonen voor ouderen vraagt om combineren van wonen en zorg; bewoners willen soms met een groep zelf risicodragend projectontwikkelaar zijn in een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

Doel De voorgaande thema-avond had een informatief karakter. Op verzoek van de aanwezigen, is er nu een vervolg dat meer concreet gericht is op Lingewaard. Het doel is een verandering te bereiken in de wijze waarop woningbouwprojecten hier in de toekomst gerealiseerd worden.

Met een fundamenteel andere, duurzame, wijze van bouwen; Meer ruimte voor bewonersinitiatieven, mogelijk gemaakt door de nieuwe omgevingswet en met andere woonvormen, die aansluiten op de woningbehoeften van de samenleving in de komende decennia.

De entree is gratis. We stellen het op prijs als u zich aanmeldt via groenlingewaard@gmail.com. Dan weten we op hoeveel mensen we kunnen rekenen en bent u verzekerd van een plaats.

progfr

Meer informatie over de twee projecten

Ecodorp Zuiderveld is een ecologische leefgemeenschap die twee jaar geleden in Nijmegen Noord is opgeleverd als onderdeel van het uitbreidingsplan Zuiderveld:. Dit project is een initiatief van de Coöperatieve Vereniging Ecodorpen Gelderland (CVEG), ontwikkeld in samenwerking met Woning-corporatie Talis en Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG), ontworpen door H2A (Hoogte 2 Architecten). Het plan omvat 46 woningen voor ca. 100 bewoners die verschillen in leeftijdsgroep, gezinssamenstelling en culturele achtergrond.

Websites: www.cveg.nl , www.ecodorpzuiderveld.nl en www.h2a.studio

CPO Elzendal is een duurzaam woonproject in Nijmegen-Oost, bestaande uit 22 koopwoningen aan de Elzenstraat. Dit inbreidingsplan wil een gezonde, leefbare, (natuur)inclusieve omgeving creëren waar mensen uit verschillende leeftijdsgroepen met veel plezier kunnen wonen, nu en in de toekomst. Naast de gedeelde tuin komt er een multifunctionele, gemeenschappelijke ruimte als plek om elkaar te ontmoeten. Dit CPO project is ontworpen door Orga Architect.

Websites: www.elzendal.nl en www.orga-architect.nl