Waterhinder Plakse Wei in Bemmel Tijdens de presentatie van de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) in de politieke avond van 9 juni stelde GroenLinks vragen over de wateroverlast na een hoosbui op woningbouwproject de Plakse Wei. De vraag was hoe deze waterhinder hier kon ontstaan, terwijl alle nieuwe wijken in principe klimaatbestendig ingericht worden. Klimaatbestendig betekent dat wateroverlast, hittestress en verdroging door de inrichting van de wijk minder optreden.

Waterhuishoudkundig plan In de planfase van de Plakse Wei is een uitgebreid waterhuishoudkundig plan opgesteld. Daarin is gezorgd dat er voldoende waterberging aanwezig is. Daarnaast is een drain in de grond aangelegd die ervoor zorgt dat de grondwaterstand niet te hoog komt, maar tegelijk ook niet te veel water wordt afgevoerd (afwenteling tegen verdroging). Overigens staat volgens het college het grondwater op dit moment een meter onder het maaiveld, wat onder de norm is.

Mogelijk oorzaken waterhinder De ontstane waterhinder op de Plakse Wei kan volgens het college een drietal oorzaken hebben:

  1. Het plan is nog niet gereed. De wadi's en drains zijn nog niet volledig aangelegd en dus zijn de berging en afvoer nog niet op orde. Pas als het watersysteem volledig is aangelegd volgens het waterhuishoudkundig plan kan worden beoordeeld hoe het functioneert.
  2. Er zijn de afgelopen week extreme buien gevallen, met veel neerslag in korte tijd. Dat betekent automatisch dat tijdelijk water blijft staan op het maaiveld, zeker in een regio met veel kleigrond.
  3. De achtertuinen zijn niet goed doorgespit of -gewoeld. Dit is overigens een bekend probleem en de meest waarschijnlijke oorzaak. Vaak zie je dat de nieuwe grond op bestaande grond wordt opgebracht en daarbij ook nog wordt dichtgereden door grote machines. Zo kan water niet infiltreren door de grond en blijven er grote plassen water staan. Als de tuinen voor de aanleg van het groen nog worden omgespit door de bewoners zal de doorlaatbaarheid aanzienlijk verbeteren.
“ In Lingewaard bestaat 68% van het oppervlakte van tuinen uit stenen ”

Oplossing Het college denkt dat voornamelijk oorzaak drie hier relevant is. De bewoners kunnen worden geïnformeerd dat het omwoelen/omspitten van hun tuin de doorlaatbaarheid van de grond aanzienlijk zal verbeteren en waterhinder in de toekomst kan voorkomen. Ook kunnen ze worden aangemoedigd om hun tuin zo min mogelijk te verharden met stenige paden en terrassen, zodat het oppervlak voor waterinfiltratie zo groot mogelijk blijft.

GroenLinks vindt deze voorlichting over klimaatadaptatie van groot belang. Zodat niet alleen de openbare ruimte, maar ook de eigen tuinen van inwoners bijdragen aan een klimaatbestendig Lingewaard.

GroenLinks en Stichting Steenbreek De gemeente heeft, na jarenlang aandringen van GroenLinks, de hulp van Stichting Steenbreek ingeroepen om inwoners, scholen, organisaties en zelfs bedrijventerreinen te helpen met het vergroenen van hun eigen omgeving. Van het adopteren van een boomspiegel tot een geveltuintje. Daar zijn we blij mee! We hopen dat de andere mooie plannen uit de notitie over de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) snel concreet kunnen worden en blijven meedenken.

Meer lezen over een klimaatbestendig Lingewaard? Ga naar https://klimaatbestendig.lingewaard.nl