GroenLinks pleit voor raadsakkoord, te beginnen met sport

Woensdag 7 februari organiseerde Lingewaard Sport! het eerste debat in het kader van de verkiezingen. Opvallend was, dat de debaters het vooral met elkaar eens waren. Soms een klein nuanceverschil, maar iedereen wilde sterke clubs, ondersteuning van nieuwe ontwikkelingen en goede multifunctionele voorzieningen. Vandaar dat GroenLinks pleit voor een raadsakkoord, te beginnen bij sport.

Tijdens het debat vroeg GroenLinks vooral aandacht voor meedoen: niet alleen het actief bewegen, maar ook het gezamenlijk bezig zijn houdt mensen gezond.

Jonge kinderen genieten van leren lopen en kunnen bewegen. Als ze opgroeien neemt dit af. Ze moeten worden uitgedaagd tot meer bewegen in openbare ruimte, door speelaanleidingen om te klimmen en klauteren en ravotten. Scholen zijn gebaat bij goed gymnastiekonderwijs. Liefst door vakdocenten.

Wat betreft de georganiseerde sport, vindt GroenLinks dat iedereen moet kunnen meedoen. Dus ook als je niet veel geld hebt; de gemeente heeft hiervoor een vangnetfunctie. En dat iedereen moet leren zwemmen, jong of oud én alle nieuwkomers, waar ook vandaan. Nieuwe ontwikkelingen zoals wandelvoetbal hebben soms ondersteuning nodig van Sport&Cultuur coaches of subsidie om op te starten. Dat heeft GroenLinks graag over voor nieuwe plannen. Verenigingen mogen zelf het initiatief nemen en de gemeente kan ondersteunen.

In de Bemmelse polder zou de wens van Het Verzetje voor een afgesloten parcours in vervulling kunnen gaan, misschien in combinatie met een dijkvak dat voor doorgaand verkeer afgesloten wordt. En na weer heel veel aandacht voor de buitensport de afgelopen jaren, is nu de binnensport écht aan de beurt, zoals de turnvereniging SGS. Geen plannen maar actie!

Voor ouderen is sport een middel om op pad te gaan en anderen te ontmoeten. En natuurlijk om te bewegen en zo ook fysiek gezond(er) te blijven. Uit Limburg komt een goed voorbeeld: wandelgroepen in de natuur voor mensen met diabetes. Dat werkt en kan ook in Lingewaard toegepast worden. De gemeente kan dit initiëren.