Handen af van de snoeihoutcentrale

GroenLinks Lingewaard heeft grote bedenkingen tegen de aanleg van een snoeihoutcentrale op Bergerden. De aanvraag voor de oprichting van "een gebouw voor plaatsing van een houtgestookte WKK" was ons in eerste instantie niet opgevallen tussen de andere aanvragen voor de kassen van de afgelopen tijd. Maar aangezien deze centrale (ter vervanging van een gasgestookte WKK) geen echte duurzame energie oplevert, is het nu een reden tot ongerustheid.

Afgelopen zomer heeft GroenLinks samen met B06 tweemaal een groot aantal vragen gesteld aan het college over de op te richten snoeihoutcentrale. De antwoorden stelden ons allerminst gerust.

Hieronder zes redenen voor deze ongerustheid:

  1. Deze centrale is geen verduurzaming, maar een tijdelijke oplossing om minder gas te verstoken. Er wordt snoeihout verbrand, dus er komt toch CO2 vrij en de vraag is wie de bomen gaat planten om deze CO2 weer vast te leggen. De noodzaak om over te stappen op echt duurzaam opgewekte energie wordt hiermee verdoezeld.
  2. Er wordt niet eens genoeg warmte opgewekt voor tuinbouwgebied Bergerden, dus van doorsluizen van warmte naar (nieuwbouw)wijken, zoals Zilverkamp en Driegaarden, is geen sprake. Bovendien liggen die wijken te ver af van deze centrale en zouden forse investeringen nodig zijn om dat warmtenet aan te leggen.
  3. Waar moet het hout vandaan komen? De voorwaarde van de provincie (binnen een straal van 100 km) is strenger dan die van de bank (150 km). Echter, ook in de gemeentes Cuijk, Duiven, Ede, Renkum, Zevenaar en Arnhem zijn of komen er biomassacentrales. Daarvoor is in de omgeving niet genoeg (snoei)hout.
  4. Levend hout is nodig voor de opname van CO2. We hebben dus eerder méér bomen nodig. Plant bomen aan en laat ze staan!
  5. Dood hout dat blijft liggen in de bossen is nodig voor de voedselketens waar vogels, insecten en andere dieren deel van uitmaken. Zij hebben daar hun biotoop voor voedsel, bescherming en als nestgelegenheid. En wat mooi is, zij helpen ons als plaagbestrijders.
  6. Deze snoeihoutcentrale krijgt €55 (!) miljoen subsidie. Dat is natuurlijk een goed verdienmodel. Jammer dat deze SDE-subsidie niet voor echte oplossingen wordt ingezet. Hoeveel huishoudens zou je met dit geld niet kunnen helpen aan zonnepanelen?!

Uit de beantwoording van de vragen door het college blijkt dat de bouw en het gebruik van deze snoeihoutcentrale in handen is van Lingezegen Energy en dat de gemeente daar verder weinig invloed op uit kan en zal uitoefenen. Aangenomen wordt dat alles volgens de regels van de omgevingsvergunning, het activiteitenbesluit, de wet natuurbescherming en de wet milieubeheer verloopt. De aanvoer van het hout wordt niet gecontroleerd en nieuwe aanplant niet overwogen.