• Goed wonen houdt voor GroenLinks in: wél rekening houden met betaalbaarheid voor starters en jonge gezinnen. Bouwen op leegstaande plekken in de kernen, ook voor senioren, met veel groen voor verbetering van het leefklimaat. Denken aan snelle flexwoningen, mantelzorgwoningen en andere woonvormen.  
  • Veilig bereikbaar betekent: geen geld verspillen aan verleggen bochten in de Karstraat. Meer ruimte maken voor de fiets, veilig en snel. Minder vrachtverkeer door de kernen. Goed openbaar vervoer en gebruik van elektrische deelauto’s.  
  • Energieneutraal in 2050 is voor GroenLinks: doorpakken en niet blijven hangen in mooie plannen en dure onderzoeken. Meer geld steken in isolatie en zorgen dat iedereen hieraan mee kan doen. Zonnepanelen op alle bedrijfsdaken en beter gebruikmaken van echt groene energiebronnen.
  • Ondernemersklimaat: dat verbeteren we niet door grote bedrijven met weinig arbeidsplaatsen, maar door kleinschalig toerisme met aantrekkelijke winkels in de kernen, met horeca en overnachtingen in een uniek groen landschap met autoluwe dijken.
  • Naar elkaar omkijken is investeren in ontmoetingsplekken, sport, kunst & cultuur en speelgelegenheden, waarbij iedereen kan meedoen. Maatwerk in de zorg met extra aandacht voor jeugd en senioren. Bestrijden van eenzaamheid en de overbelasting van vrijwilligers & mantelzorgers. ​​​​​​​

Over veel zaken zijn Lingewaardse partijen het met elkaar eens. GroenLinks wil gezamenlijk optrekken om die mooie woorden uit de verkiezingsprogramma’s ook tot daden te brengen. Sámen met inwoners, die vanaf het begin meedenken en meepraten over alle nieuwe plannen.

Samen op weg voor een menselijk, eerlijk en duurzaam Lingewaard!