Doel is een verandering te bereiken in de wijze waarop in de toekomst nieuwe woningbouw-projecten in Lingewaard gerealiseerd kunnen worden, namelijk:

  • met een fundamenteel andere wijze van bouwen, samengevat in het containerbegrip duurzaam
  • met meer ruimte voor bewonersinitiatieven (mogelijk gemaakt door de nieuwe omgevingswet)
  • met andere woonvormen, aansluitend op de woningbehoeften van de samenleving de komende decennia

Een tweetal sprekers (initiatiefnemer en ontwerper) zal hun visie op deze thema's toelichten en hun eigen ervaringen met ons delen; na de pauze volgt een paneldiscussie waarvoor ook 'n ervaringsdeskundige (bewoner) en twee ter zake deskundige wethouders zijn uitgenodigd.

De inspiratieavond vindt plaats op woensdag 31 mei 2023 in De Buitenpoort aan de Helmichstraat in Huissen en duurt van 19:30 tot 22:00 uur (inloop vanaf 19:00 uur). Noteer alvast datum en tijd, een uitgebreid programma volgt later.