GroenLinks heeft vijf redenen om tegen kernenergie te zijn:

1- Als grootste probleem zien we het afvalprobleem van de kerncentrales. We weten nog steeds niet wat een goede oplossing daarvoor is. Momenteel worden vaten in bunkers of onder de grond bewaard, maar niemand weet voor hoelang en wat te doen als deze vaten gaan lekken. Zelfs kleine hoeveelheden leveren al enorme milieuschade op. Daarnaast is er risico op lekken van radioactief koelwater wat in het grondwater terecht kan komen. Deze risico’s zouden we dus voor honderden  jaren doorschuiven naar toekomstige generaties.

2- Een ander groot probleem is de veiligheid van kerncentrales zelf. Onverwachte gebeurtenissen (zoals bij Miles Island, Tsjernobyl en Fukushima) kunnen ervoor zorgen dat een enorm gebied besmet raakt. En Nederland is overvol! Niet voor niets wordt in Tihange de centrale steeds stilgelegd als er haarscheurtjes worden ontdekt.

3- De markt pikt dit niet op. Dat betekent dat het totaal onrendabel is. Dus moeten er miljoenen subsidie bij. Geld dat niet in andere vormen van energie of energiebesparing kan worden gestoken. Het kan zelfs ten koste gaan van (onderzoek naar) nieuwe groene vormen van energieopwekking naast zonne- en windenergie (laaghangend fruit) en andere toekomstige ontwikkelingen. Bovendien zijn kerncentrales zelf niet CO2-vrij en het winnen van uranium zorgt voor veel CO2-uitstoot. Ook het ontmantelen kost uiteindelijk enorm veel geld wat toekomstige generaties zullen moeten opbrengen.

4- En dan: waar moet deze kerncentrale komen? Sommige partijen (VVD) willen hem wel, maar vast niet in hun eigen gemeente….

5- Al met al helder dat -indien hierop wordt ingezet- het een enorm lang proces gaat worden: de bouw alleen al heeft een voorbereidingstijd van minimaal 10 jaar nodig, met naar verwachting veel bezwaarprocedures. Met als resultaat dat er in 2030 in ieder geval nog geen werkende kerncentrale staat, en deze dus geen bijdrage kan leveren aan de klimaatdoelstellingen van 2030. Andere processen rondom energie zullen hierdoor juist worden vertraagd.