Als in het scenario van een rampenfilm veroverde Covid-19 ons land en haalde alles overhoop. Het gevolg: een totaal ander perspectief voor Lingewaard. Waar eerder werd gedroomd van grote projecten, is nu de belangrijkste vraag hoe de gemeente inwoners kan ondersteunen. GroenLinks vraagt ook aandacht voor de andere crisis, de klimaatverandering. 

Covid-19 Als in het scenario van een rampenfilm veroverde Covid-19 ons land en haalde alles overhoop. Het gevolg: een totaal ander perspectief voor Lingewaard. Waar eerder werd gedroomd van grote projecten, zoals het Hart van de Zilverkamp, een extra zaal in Huissen en de Kinkelvisie voor Bemmel, is nu de belangrijkste vraag hoe de gemeente inwoners kan ondersteunen. Mensen uit de schulden helpen en inkomenszekerheid bieden. Mensen die hun baan verliezen, zoals in Bemmel waar al een horecaondernemer is gestopt, en culturele instellingen zoals Fort Pannerden, Kasteel Doornenburg en de Theaterkerk die maandenlang geen bezoekers hadden en daarmee geen inkomsten. Net als de dorpshuizen en andere gemeenschapsaccommodaties.

Goed plan Daar is een goed plan voor nodig. Gelukkig erkent het college dit en wordt er al met man en macht gewerkt om de tegemoetkomingen van het rijk op de juiste plaats te krijgen. Toch is GroenLinks benieuwd naar het vervolg… gezien het belang van onze participatiemaatschappij waarin dorpshuizen en verenigingen een belangrijke rol spelen.

Scenario's Het raadsvoorstel geeft twee scenario’s voor de besteding van de reservering precariobelasting. In scenario 1 wordt voorgesteld te blijven investeren om onze economie weer op gang te brengen. Vervolgens kiest het college voor scenario 2, waarbij een deel van het precariogeld naar de algemene reserve gaat en een deel wordt ingezet voor onderhoud wegen én het College Uitvoerings Plan.Dat is dus doorgaan op de oude weg!

Wegen Waarom zoveel geld steken in onze uitstekende wegen? En waarom toch die eerder genoemde grote projecten doorzetten, die prachtig zijn als het geld tegen de plinten klotst, maar nu best uitgesteld kunnen worden? Waarom voor miljoenen euro’s een bocht verleggen in de Karstraat, waar we toch al geen vrachtwagens willen hebben? Terwijl we zien dat er steeds meer wordt gefietst en veel fietspaden niet berekend zijn op de snellere e-bikes. Gebruik de gelden liever daarvoor (we hebben daarvoor een motie).

Meedoen Waarom niet meer steun aan lokale initiatieven, waardoor mensen betrokken blijven en de gemeenschapszin wordt vergroot? Zorg dat lokale en regionale bedrijven de kans krijgen om duurzaam mee te doen met aanbestedingen en opdrachten. Met sociale duurzaamheid, CO2-besparing en meer van zulke criteria. De motie hiervoor houden we aan. door de toezeggingen hierover van het college. We verwachten dan wel overleg met raad en daad vóór de begroting!

Kansen College, grijp de kansen die er nu liggen! GroenLinks stelt voor om juist een stap voorwaarts te doen in de nieuwe wereld, waarbij welzijn en schone lucht minstens zo belangrijk zijn. Zoals we hebben ervaren in coronatijd. Zorg nu voor opvang en preventie van problemen. De taskforce is een goede start. Borg dat die aandacht blijft!

Klimaat En dan die andere crisis, die langzaam maar zeker en steeds duidelijker ons klimaat verandert. Natuurlijk is daar in Lingewaard aandacht voor. Maar het gaat te traag! Pak prachtige initiatieven voor windmolens, en zon op water echt nú op, nu er nog flinke subsidies zijn. Zo kunnen we dubbel profiteren. Dichter bij de klimaatdoelen en door een goede businesscase nog een omgevingsfonds voor de inwoners als bonus. Met weer kansen voor lokale en regionale duurzame bedrijven.

Groen Zet ook het geld uit het groenfonds in om meer bomen en groen aan te planten. Hét middel ter reductie van onze CO2-uitstoot. Alweer een win-win: naast schaduw en waterregulatie, ook een biodiverser landschap en profijt van het toerisme..

Lef Zo maken we Lingewaard klimaatbestendig, want net als bij de zorg geldt hier dat voorkomen beter is dan genezen. GroenLinks is ervan doordrongen dat dit moed en lef vraagt van onze bestuurders. En een blik die verder rijkt dan tot het einde van een coronacrisis. Toon moed, college, en toon lef. Kies voor gezonde inwoners en een gezonde toekomst. De tijd dringt!

Beschouwing, uitgesproken door Lianne Duiven, bij de bespreking van de kaderbrief tijdens de raadsvergadering van 1 juli 2020