In 2013 werd in de raad een initiatiefvoorstel van GroenLinks aangenomen om bijensterfte tegen te gaan en biodiversiteit te bevorderen. Daarna is veel gebeurd. Er is een bijen- initiatiefgroep tot stand gekomen die met elkaar een aantal zaken tot stand hebben gebracht. Op 5 september werd in de Veldschuur door Karin Verlaan, voorzitter van de bijen-initiatiefgroep, aan de voorzitter van de imkervereniging de BIJ-zondere nieuwsbrief aangeboden. Daarin worden de initiatieven over eerste half jaar van het 'Lingewaardse jaar van de Bij' belicht.

  Bijenmarkt

Op zaterdag 15 februari is in de Veldschuur het 'Lingewaardse Jaar van de Bij' ingeluid met een doe en informatiemarkt. Deze succesvolle markt was bedoeld om jong en oud nader kennis te laten maken met de bij, maar ook om mensen en organisaties uit te nodigen om ideeën aan te leveren voor het verder invullen van het bijenjaar.

Bijenlessen

Heel dicht bij een bijenkast staan zonder er bang voor te hoeven zijn. Dat kon afgelopen seizoen bij de veldlessen van Stichting Lingewaard Natuurlijk, gegeven aan de basis schoolleerlingen van Lingewaard. Sylvia Eeuwes, gids van de stichting legde contact met Joop Dahm, solitaire bijenkenner bij uitstek. Deze stelde een kast en cocons beschikbaar. De jonge bijen kwamen uit waar de kinderen bij stonden. Ook in diverse andere veldlessen waaronder het Kabouterpad werd aandacht besteed aan de bij in de Lingewaardse natuur.

Stichting Welzijn Lingewaard heeft samen met de Driestroom en Stichting Lingewaard Natuurlijk tweemaal een creatieve/educatieve workshop rondom bijen georganiseerd voor zowel cliënten van Driestroom als kinderen uit het basisonderwijs.

Bijenhouden

Tijdens de open dag in de Bijenhof, in het groengebied achter de Tuinlaan in Bemmel, hebben imkers omwonenden en andere belangstellenden geïnformeerd over het leven van de honingbij en uitleg gegeven over de drachtplanten die er speciaal voor de bijen zijn aangeplant. Er werd informatie gegeven over wat ieder zelf kan bijdragen om de leefomgeving van de bij en andere insecten te verbeteren. De imkers lieten zich ook zien tijdens de Dag van Park Lingezegen, op de kersenmarkt in Gendt en op de LingewaardUIT! martkt in Bemmel.

Bij de Veldschuur wordt door Stichting Lingewaard Natuurlijk een bijenstal gebouwd, die plaats biedt aan een aantal bijenvolken. Daar werd door de imkersbond Oost-Betuwe ook een voorlichtingsavond gehouden over een imkercursus, Bijenhouden voor Beginners, met als resultaat niet minder dan 17 aanmeldingen!

Samenwerking met gemeente

Er wordt goed samengewerkt met de ambtenaren van de afdeling Ruimte, team beheer en onderhoud, van de gemeente. Naast het over en weer elkaar op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen, wordt er besproken hoe er kan worden samengewerkt ten dienste van het behoud van de bij en stimuleren van de biodiversiteit. Drie thema’s waar aandacht aan wordt besteedt zijn: locaties in de verschillende kernen voor het plaatsen van bijenkasten, milieubewust beheren van openbaar groen en een informatiestand in de hal van het gemeentehuis.

Ook is er een afspraak gemaakt om samen met mensen van de waterschappen te bespreken hoe de dijken in Lingewaard bij-vriendelijker kunnen worden beheerd.

Samenwerking met Groei en Bloei

Er is contact gezocht met het bestuur van de vereniging Groei en Bloei om te bespreken in hoeverre het mogelijk is om samen met tuincentra aandacht te besteden aan bijvriendelijk tuinieren. Het bestuur wil zich inzetten voor een lezing over bijvriendelijk tuinieren samen met zeker één tuincentrum. Hier willen ze aandacht voor het Greenpeace onderzoek over gif (neonicotinoïden) in tuinplanten en bloembollen.

Deelname aan biodiversiteitsonderzoek

Samen met Stichting Lingewaard Natuurlijk wordt onderzocht of studenten van Larenstein in Velp in Lingewaard onderzoek kunnen doen naar biodiversiteit (pollenonderzoek). SLN heeft positief gereageerd op de vraag of zij de ze studenten een stageplek willen aanbieden

In de bijlage vind je de complete BIJ-zondere nieuwsbrief.