Meer dan een regenboogvlag

Vorig jaar werd in oktober een motie van GroenLinks aangenomen om meer aandacht te besteden aan inclusiviteit, in het bijzonder aan de LHBTI-ers onder ons. Nu komt het college met een antwoord en in actie. Op 11 oktober, Coming Out Day, organiseert de gemeente in samenwerking met de COC een themabijeenkomst over seksuele diversiteit in onder meer het onderwijs, het verenigingsleven en de zorg.

In de raadsvergadering van 25 oktober 2018 is de motie 'Verder na de regenboogvlag’ aangenomen. Het college is met deze motie verzocht om:

  1. Blijvend op 11 oktober en daarnaast op andere momenten dat het college dat wenselijk acht de regenboogvlag te hijsen in de gemeente Lingewaard, ten minste nabij het gemeentehuis.

  2. De handreiking gemeenten van Movisie te bestuderen en de gemeenteraad bij gelegenheid per informatienota te informeren hoe en per wanneer welke van de daarin genoemde maatregelen in de gemeente Lingewaard kunnen worden ingevoerd. 

Het antwoord: Lingewaard wil een gemeente zijn waar mensen naar elkaar omzien. Waar inwoners zich veilig en thuis voelen met plek voor iedereen. Waar we niet discrimineren op basis van geslacht, afkomst, geloof, seksuele geaardheid, lichamelijke of geestelijke beperking. Zodat Lingewaarders altijd veilig zichzelf kunnen zijn.

En de actie: Veel organisaties en verenigingen denken dat ze voldoende open en veilig zijn voor iedereen. Maar in de beleving van LHBTI’ers (homo, lesbienne, biseksueel, trans- en intersekse persoon) ligt dat toch anders. Ze missen de ruimte om vanuit de sportclub, de school, de (ouderen)zorg of op het werk zichzelf te kunnen zijn. Om bewustwording te stimuleren en te leren van elkaar organiseert de gemeente Lingewaard in samenwerking met het COC op 11 oktober, Coming Out Day, een themabijeenkomst voor professionals en vrijwilligers in het sociaal domein.  

Diversiteit en beleid gericht op een inclusieve samenleving (waaronder het VN-Verdrag Handicap) krijgen een plek in het nieuwe beleidsplan Sociaal Domein 2021-2024 en in communicatie-uitingen van de gemeente wordt, waar mogelijk, beeldmateriaal gebruikt waarbij onze diversiteit tot uiting komt. En verder zal de regenboogvlag vaker wapperen!