Alleen als vuurwerkoverlast gemeld wordt, kunnen we werk maken van vuurwerkvrije zones in Lingewaard.

Daarom roepen D66 en GroenLinks de inwoners van Lingewaard op om overlast van vuurwerk zoveel mogelijk te melden bij de politie. Dat kan telefonisch: bel 0900 8844 of digitaal: via politie.nl

Veilige en vooral fijne feestdagen, namens de Lingewaardse fracties van D66 en GroenLinks