Het is nu een maand geleden dat de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvonden. Inmiddels is de coalitie, zonder GroenLinks, bijna rond. Wat hebben wij, en vooral ons kersverse raadslid Lianne Duiven, de afgelopen weken gedaan?

1. Nieuws van het onderhandelingsfront.

Na de verkiezingen mocht het CDA als grootste partij het voortouw nemen bij de vorming van een nieuwe coalitie. CDA-lijsttrekker Piet Lentjes werd als informateur aangesteld. Hij voerde met alle partijen verkennende gesprekken, dus ook met GroenLinks. Daarna werd besloten met enkele partijen verder te praten: CDA, PvdA, Lokaal Belang Lingewaard (LBL) en VVD. Na enige strubbelingen, waarover ook in de pers is bericht, volgde afgelopen zaterdag (8 april) het nieuws dat deze vier partijen, die samen 20 zetels in de raad hebben, een coalitie willen vormen. Zij praten op het moment verder over hoofdlijnen van beleid.

GroenLinks heeft aangedrongen op een transparante procedure van collegevorming, waarbij de onderhandelingen ook inhoudelijk openbaar zouden worden gemaakt. Wij betreuren het dat de informateur ervoor gekozen heeft, niet die mate van openheid te betrachten. Voor de toekomst kan Lingewaard wat dat betreft iets leren van Arnhem (zie de website van de gemeente Arnhem).

 

2. Wat deed GroenLinks in de tussentijd?

Naast de besprekingen met de informateur begon ook het raadswerk. Op 16 maart werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Sindsdien is Lianne Duiven namens GroenLinks lid van de raad. Om Lianne zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen in haar werk, hebben we intern over onze organisatie nagedacht en taken verdeeld. Het resultaat daarvan is binnenkort op deze site te vinden bij Wie is wie?

Binnen de gemeente werd intussen nagedacht over een nieuw vergadermodel, ter vervanging van het bestaande model met raadscommissies. De bedoeling daarvan is, het dualisme tussen college en raad en de deelname van burgers aan het politiek proces te bevorderen. Alle fracties hebben hierover afzonderlijk met de raadsgriffie overlegd. Lianne ging een kijkje nemen in Groesbeek, waar men al met een ander model werkt. Het resultaat van de besprekingen is een voorstel voor een nieuw model, dat donderdag 13 april tijdens de raadsvergadering besproken zal worden (zie de website van de gemeente).

Verder was GroenLinks o.a. aanwezig bij de vergadering van Provinciale Staten (commissie ruimtelijke ordening) van Gelderland, waar de uitbreiding van kassengebied Bergerden werd besproken. Op 12 april neemt PS een besluit over de richting waarin Bergerden mag uitbreiden. Zie voor meer informatie www.geldersemilieufederatie.nl.

Voor 26 april hebben we een Kiezersavond gepland in de Kinkel in Bemmel. Daar kunt u met ons kennismaken en ons vertellen wat u van ons verwacht. Ook wordt u geïnformeerd over het nieuwe vergadermodel van de gemeente. Zie voor meer informatie de Agenda.