Vragen aan het college

We vroegen in hoeverre het college op de hoogte is van de ontwikkelingen bij de locaties Clivia en Geranium, en of de aardbeienkweker, Royal Berry, de nodige vergunningen heeft aangevraagd voor de nieuwe WKK’s. Ook stelden we vragen over de consequenties hiervan voor de haalbaarheid van de klimaatdoelen van NEXTgarden, nu er weer meer aardgas gebruikt gaat worden. En of de doortrekking van het warmtenet richting de wijk Zilverkamp en het Agropark hierdoor in gevaar komt.

Beantwoording door het College

Het is bekend dat er WKK’s zijn geplaatst, hiervoor is een melding Activiteitenbesluit gedaan. Omdat het gaat om een inpandige voorziening, is er volgens het college geen omgevingsvergunning bouw nodig. Gedeputeerde Staten van Gelderland is het bevoegd gezag voor het verlening van een Wnb-vergunning (Wet natuurbescherming) en de handhaving. Dat geldt blijkbaar alleen bij plaatsing van een WKK buiten het gebouw.

Het college blijft in gesprek met Royal Berry en over het belang van de aansluiting op het warmtenet. De consequentie kan nu zijn dat het warmtenet in eerste instantie gaat tot GroenGasGelderland/Agropark III. Er zijn geen consequenties voor de wijk Zilverkamp.

Inmiddels heeft GroenLinks begrepen dat  ook anderen met dit dossier bezig zijn. Zo is er door Johan Vollenbroek van MOB (Mobilisation for the environment) al een handhavingsverzoek gedaan.