Pannenhuis, A15, Gendt en poep

De raadsvergadering startte met een complimentje van GroenLinks. Immers, binnen drie weken werd door het college positief gereageerd op onze vraag om de statiegeldalliantie te ondersteunen. Daarmee willen gemeentes en organisaties aandringen op statiegeld op blikjes en kleine flesjes om zo 70-90% minder zwerfafval te krijgen. Andere onderwerpen op de agenda waren hondenbelasting, bedrijventerrein Pannenhuis 2, de A15 en centrum Gendt.

A15

GroenLinks blijft van mening dat nut en noodzaak van de A15 niet is aangetoond. Blijkt de aanleg desondanks toch doorgang te moeten vinden, dan eist GroenLinks de meest duurzame variant. Energieleverend asfalt, zonnepanelen aan de zijkanten en alle mogelijke geavanceerde voorzieningen die tegen die tijd beschikbaar zijn. Voor verlichting voor fietsers op de brug stelt GroenLinks eveneens eisen, vooral vanwege de reikwijdte daarvan. Er kan adaptieve verlichting komen, die diervriendelijk is: alleen het fietspad zelf verlicht en niet de omgeving, en alleen aan is als je er langs fietst. Ook lichtgevende 'glow in the dark' fietspaden, zoals Daan Roosengaarde ze heeft bedacht, komen in aanmerking.

Bedrijventerrein Pannenhuis 2

Natuurlijk is GroenLinks voor de mogelijkheid van het opwekking van duurzame energie ook op de plas. De daken van de bedrijfsgebouwen daar volzetten met zonnepanelen zou echter nog veel meer energie opleveren! Er is op Pannenhuis immers veel meer ruimte op daken dan op water. Daarnaast blijft het nodig  energieverspilling bij de bedrijven terug te dringen. Zelfs dit kabinet is nu overgegaan tot handhaving van de 5-jaarsregeling. Waar wacht het college nog op om ook in Lingewaard te handhaven? Hierbij roept GroenLinks nogmaals daartoe op!

Centrumplan Gendt

GroenLinks prijst B06 die de discussie over woningbouw in Gendt weer actueel heeft gemaakt. Jammer dat deze partij hun plan van de raadsvergaderig heeft teruggetrokken. Een deel ervan is vast uitvoerbaar, maar er is wel een meer integrale afweging nodig en GroenLinks steunt hiertoe een breedgedragen motie om een nieuw plan te maken voor het hele dorp. GroenLinks vindt dat dit proces van onderop moet plaatsvinden. Niet alleen openbaar maken, maar mensen uitnodigen op naam om mee te denken, zoals gebruikelijk bij G1000 tops. Zo betrek je de Gendtenaren nog meer bij de besluitvorming en wordt het plan gedragen door de inwoners. Want dat in Gendt veel kan, blijkt uit al die inwonersinitiatieven en Providentia.

Hondenbelasting

Ook GroenLinks is voor het afschaffen van deze belasting. Zeker omdat het in Lingewaard een doelbelasting is. Maar aangezien er kosten zullen zijn aan afschrijving van materialen zoals poepzuigers en we wat meer zouden kunnen nadenken over de functie van de uitlaatstroken, poepzakjes en speciale prullenbakken, en de vraag van hondenbezitters naar meer losloopplaatsen in het buitengebied, is het goed hierover langer door te praten.