In "Hét GemeenteNieuws" kunt u wekelijks lezen hoe de verschillende politieke partijen in Lingewaard over bepaalde thema's denken. De antwoorden van GroenLinks staan ook op deze site.

Omdat on-line stemwijzers niet altijd goed werken, kiest de gemeente Lingewaard in de aanloop naar de verkiezingen voor een ander middel om burgers te helpen hun keuze te maken. Drie weken lang legt zij elke week aan alle politieke partijen een vraag of stelling voor. De antwoorden daarop kunt u lezen in het huis-aan-huis verspreide "Hét GemeenteNieuws" en op de gemeentelijke website (onder het kopje "Gemeenteraadsverkiezingen"). De antwoorden van GroenLinks publiceren wij ook op deze website; hieronder het antwoord van deze week. Veel succes met het maken van uw keuze!

 

De eerste vraag luidde als volgt:

Het werk van de gemeenteraad valt uiteen in drie belangrijke delen/taken. Deze zijn:

1. vertegenwoordigen van de burgers (de volksvertegenwoordigende taak);

2. vaststellen van de hoofdlijnen van het te voeren beleid in de gemeente (de kaderstellende taak);

3. erop toezien dat het college het uitgezette beleid uitvoert en de daarin aangegeven doelstellingen bereikt (de controlerende taak).

Op welke manier zal vanuit uw partij de eerste taak, de volksvertegenwoordiging, vorm worden gegeven. Hoe en wanneer betrekt u de burger bij het bestuur en welke mogelijkheden geeft u de burger om zelf in actie te komen?

 

Ons antwoord:

Lijst 9 GroenLinks

Duurzaam, solidair en democratisch
GroenLinks staat voor een duurzame en solidaire samenleving: zuinig zijn op natuur en milieu en opkomen voor kwetsbare groepen in de samenleving. Die principes zullen we, gesteund door onze kiezers, in de gemeenteraad verdedigen. Maar hoe weet je wat er leeft onder de mensen in Lingewaard?

De burger laat zich horen
Vaak worden mensen actief als er iets gebeurt dat zij niet willen. Dat levert protest en handtekeningen op, zoals bij het verzet tegen de uitbreiding van de kassen. Ruim 1500 mensen hebben van zich laten horen. Waarom wordt er niet meer vooraf gepeild wat mensen willen? Dat voorkomt een hoop ergernis en wantrouwen in de politiek. Goed naar elkaar luisteren is een voorwaarde om iets te bereiken. Maar wat voor mogelijkheden heeft de burger eigenlijk?

GroenLinks nodigt burgers uit
Wij willen de burger directe invloed op de politiek geven. GroenLinks organiseert informatieavonden voorafgaand aan inspraakprocedures. De wijkplatforms zijn er om burgers op de hoogte te houden en hun meningen te peilen. We stimuleren het burgerinitiatief en referenda over belangrijke onderwerpen. We organiseren discussieavonden over bijvoorbeeld de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de verlenging van de A15 en Park Overbetuwe. Maar ook over woningbouw en dorpspleinen. Inwoners hebben wensen en ideeën voor een prettiger samenleving. Het zou jammer zijn, als al die creatieve gedachten verloren gaan. Wie weet, komt onze droom, een politiek café met regelmatig politieke onderwerpen op de agenda, dan ook uit. Een plaats waar bestuurders en burgers elkaar ontmoeten.