Aan beide zijden van de Verlengde Herckenrathweg in Bemmel liggen percelen onder hoogspanningskabels. Op dit soort locaties worden zelden woningen gebouwd. Op korte termijn worden deze hoogspanningslijnen echter verwijderd. Dat betekent dat op deze plaats kansen liggen voor woningbouw: een nieuwe inbreidingslocatie voor Bemmel.

Tevens is het Rijk op zoek naar mogelijkheden om “in navolging van de proeftuin aardgasvrije wijken, te verkennen of een proeftuin circulaire wijken en dorpen kan worden gestart." De onafhankelijke organisatie Milieu Centraal onderzocht welke mogelijkheden er voor het Rijk zijn om circulaire wijken te stimuleren.

Dit rapport “Verkenning naar circulaire wijken” geeft zicht op

  1. bestaande impactvolle en opschaalbare initiatieven en projecten op wijkniveau, de daarbij betrokken stakeholders en leerpunten (zowel succes- als faalfactoren);
  2. wat de rijksoverheid kan doen om een circulaire economie op wijkniveau te ondersteunen, te stimuleren en/of verder op te schalen.

In het rapport zijn tal van mooie initiatieven beschreven, ook in Gelderland. En er zijn al voorbeelden binnen 3 km vanaf Lingewaard; in Arnhem-Zuid (Ecowijk De Kiem) en in Nijmegen-Noord (Ecodorp Zuiderveld).

Zie: https://www.milieucentraal.nl/media/1l2pfj5p/vormgeving_rapportdef_los_klein.pdf

GroenLinks vroeg in juni 2022 het college te onderzoeken of op de onbebouwde locaties in Bemmel - die nu nog onder hoogspanningslijnen liggen - ontwikkeling van een circulaire wijk mogelijk is, gebruikmakend van een proeftuinregeling (vergelijkbaar met de proeftuin aardgasvrije wijken). Een prachtige kans voor Lingewaard om stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid en woningbouw.

Het college antwoordde dat de regeling niet bekend was en evenmin de verkenningen van Milieucentraal. Omdat het een grote (ook financieel aantrekkelijke) kans lijkt om Lingewaard mee te laten doen aan een proeftuin vraagt GroenLinks opnieuw aandacht hiervoor.