Dit is de eerste beschouwing van Inge Sloot, die op 1 januari 2021 Lianne Duiven opvolgde als fractievoorzitter.

Het afgelopen jaar heeft corona naast zorgen ook vele kansen geboden om dingen anders te bekijken, op te pakken en te versnellen, waardoor er veel goed ging. Prachtige inwonersinitiatieven zijn er uitgevoerd, van een ooievaarsnest in Gendt tot bankjes voor recreanten en bloemrijke randen in de Zilverkamp. Al deze initiatieven laten zien dat mensen de natuur steeds meer op waarde weten te schatten en daarvan genieten. Steeds vaker zien we bijenhotels en vogelhuisjes zoals in de nieuwe insectenvriendelijke tuin van het gemeentehuis, wat vogels lokt die de eikenprocessierups op natuurlijke wijze bestrijden. We worden steeds creatiever. Top!

In Lingewaard leeft nog een initiatief om recreatie te stimuleren: het pontje van Bemmel naar de Ooijpolder. Eigenlijk raar dat het hiervoor al een paar jaar gereserveerde geld niet voor toerisme en het pontje geoormerkt blijft. Dat wil GroenLinks corrigeren met twee amendementen ‘Pontje startklaar’ die we indienen samen met lingewaard.NU!

Lingewaard Energie krijgt een steeds grotere rol in Lingewaard om gemeente en bewoners te ondersteunen op het gebied van duurzaamheid; wat ons betreft één grote pluim voor dit inwonersinitiatief. Kritische noot blijft dat de gemeente dit bijna als een eigen prestatie neerzet, terwijl resultaten in het opwekken van duurzame energie grotendeels aan hen te danken zijn.

Er wordt steeds meer gedaan aan preventie binnen het sociaal domein, van vroegsignalering en schuldhulpverlening tot de verkorte route voor de WMO; ga zo door! Blijf om je heen kijken hoe het anders kan, er zijn zoveel mooie voorbeelden in het land. Zorg ervoor dat preventie een hoofdthema blijft en er hierop niet bezuinigd wordt, zodat we veel problemen van de toekomst voorkomen of verlichten. We zien dat De Minkhof stappen onderneemt om het gebouw aan te schaffen om nog meer activiteiten te ondernemen voor de vergrijzende doelgroep en een steentje bij te dragen om eenzaamheid te voorkomen. GroenLinks roept het college op om waar mogelijk de helpende hand te bieden bij overname van dit gebouw.

Echter, wat goed is gegaan biedt geen garanties voor de toekomst. Daarvoor zal hard werken nodig zijn en met name concrete stappen.

De gemeente worstelt met het betrekken van inwoners bij plannen. Bijvoorbeeld bij de presentatie van de mogelijke gebiedsplannen Haalderen-Bemmel werden maximaal 25 mensen digitaal uitgenodigd, terwijl dat echt wel groter kan. Ook de raad werd hierin compleet gepasseerd. En wat gebeurt er vervolgens? Mensen worden vooral geïnformeerd en niet echt betrokken. College, maak vooraf duidelijk wat het doel is van een bijeenkomst, waar hebben deelnemers wel en geen invloed op, neem de input serieus en doe er wat mee. Inwoners missen de terugkoppeling, voelen zich niet gehoord en haken af.

Bij de Karstraat zien we dat er afspraken gemaakt zijn met huiseigenaren, terwijl plannen nog niet waren goedgekeurd. Dat is echt de verkeerde volgorde. Ook bij de Zandsestraat zijn groepen mensen gehoord, waar echter het gevoel overheerst dat er geen enkele ruimte voor hun inbreng was. Zo verliezen inwoners het vertrouwen in de gemeente en overheid. En dat terwijl we ze zo hard nodig hebben, zeker met de omgevingsvisie die er nog aankomt. De communicatie moet beter. Open en transparante communicatie levert echt meerwaarde op!

Binnen de mobiliteit zijn er al wat verschuivingen. Het begin is er met deelauto’s en fiets-oplaadpunten. Zorg nu dat fietspaden en voorzieningen voor de fietsers prioriteit krijgen boven wegen voor auto’s. In ieder geval is het gladstrijken van twee bochten voor 6 tot 8 miljoen niet aan inwoners uit te leggen. Zeker niet met een reservepot die de laatste jaren structureel kleiner is geworden door grote en soms ook overbodige plannen, zoals voor de multifunctionele accommodatie in Huissen op de plaats van de huidige gemeentezaal. Ook toen werden verenigingen niet echt bij het plan betrokken, maar puur informatief bevraagd. Gisteren kwamen de protesten hierover van ’t Koelhuis al binnen.

Dan de woningbouw. GroenLinks wil témpo met inbreidingslocaties, voordat we gaan denken over uitbreiden. Daarom dienen wij een motie in om de bouwplannen in de Kinkelvisie te versnellen. Steeds horen we dat er te weinig handjes zijn om alle inbreidingslocaties concreet te maken, terwijl er voor andere projecten wel ingehuurd wordt. Inhuur betreft zelfs 11% van de formatie. Dat gaat te traag. Wees creatief, denk verder dan traditionele bouw en stimuleer inwonersinitiatieven in plaats van af te wachten. Schrijf bijvoorbeeld een wedstrijd uit voor het goedkoopste duurzame woningbouwplan, want er kan ook hier veel meer als je out-of-the-box denkt.

En ook ontwikkelaars aan de afspraken, zowel qua prijs als qua groen. Er gaan nu weer bomen gekapt worden aan de Ambestraat en de Bosweistraat in Bemmel. Terwijl in de plannen duidelijk is vastgelegd die bomen te sparen. Zowel voor sfeer als klimaat zijn bomen hard nodig.

Dan nog een vraag aan de wethouder: Hebben wij vorige week goed begrepen dat de prullenbakken gefaseerd vervangen worden en er per prullenbak gekeken wordt naar wat er wel of niet moet gebeuren? Afhankelijk van dit antwoord, bepalen we wat we met de motie ‘Afval, (g)een weggegooide zaak’ gaan doen.

En om nog een voorschotje te nemen op de verkiezingen: laten we voor de komende vier jaar plannen niet helemaal dichttimmeren. Laten we een paar onderwerpen vastleggen en eens goed nadenken waar we echt alle aandacht op willen vestigen. Waarbij de hele raad en de inwoners optimaal kunnen meedenken… oftewel de eerste stappen zetten richting een raadsakkoord waarbij heel Lingewaard een inbreng heeft. Want wij moeten allen samen bouwen aan de toekomst van ons wonen én leven!

“ Het afgelopen jaar heeft corona naast zorgen ook vele kansen geboden om dingen anders te bekijken, op te pakken en te versnellen ”

Investeren in het pontje Bemmel-Ooijpolder

Sinds de succesvolle proefvaarten van een voetveer vanuit de Bemmelse polder naar de overkant -slechts een weekend in oktober  2019- wachten we helaas nog op een vervoerder met een krachtige pont die de drukke rivier de Waal aankan.

GroenLinks vond in de jaarrekening van 2020 een gereserveerd bedrag €15.000 voor dit pontje. Bij navraag blijkt dat over 2019, 2020 en 2021 in totaal €60.000 hiervoor is uitgetrokken. Deze bedragen zouden mooi gebruikt kunnen worden om alvast de toegangsweg en veerstoep voor het pontje aan te leggen. Een mooie kans om toerisme in Lingewaard te stimuleren. Dat de wethouder zonder opgaaf van reden over het amendement van GroenLinks en lingewaard.NU negatief is, terwijl hem dit helpt zijn doelen te behalen, is verre van transparant bestuur. GroenLinks vindt dit echt verbazingwekkend. Wat zijn toch die zwaarwegende redenen om geen openheid van zaken te geven?

Toerisme is weliswaar ondergebracht bij economie, maar als er geld overblijft verdwijnt dat in de grote pot van de reserve. Meestal stilzwijgend, zoals in 2019, maar blijkbaar zelfs als er een amendement voor wordt gemaakt, zoals nu bij de jaarrekening, wordt dit om onduidelijke redenen ontraden. De vraag rijst of toerisme wel als een serieuze economische drager wordt gezien. GroenLinks blijft denken dat kleinschalig toerisme nog veel kansen biedt voor Lingewaard en zal zich blijven hardmaken voor dit pontje.