De gemeente Lingewaard is op de vingers getikt door de provincie m.b.t. de opvang en huisvesting van verblijfsgerechtigden. Uit de ambtelijke reactie blijkt dat er een aantal redenen daarvoor zijn te geven. Blijft echter staan dat Lingewaard inmiddels een fikse achterstand heeft in de opvang van mensen die hun eigen land zijn ontvlucht. GroenLinks stelde er vragen over.

Zeker nu er deze zomer wereldwijd vele brandhaarden zijn bijgekomen en mensen hierdoor hun land ontvluchten, is het zaak dat gemeenten hun taakstelling serieus nemen waardoor asielzoekerscentra weer plaats hebben om deze mensen te ontvangen.

GroenLinks stelde hierover de volgende vragen:

  • Waarom wordt de Raad pas op in augustus 2014 op de hoogte gesteld van de brief van de provincie, die gedateerd is op 17 april 2014?
  • Hoe is het college van plan om de tegenslagen die ertoe hebben geleid dat er een achterstand van 31 plaatsen was om te buigen tot kansen?
  • In hoeverre kunnen ook leegstaande (gemeentelijke) gebouwen bijdragen aan het geven van (tijdelijk) onderdak voor verblijfsgerechtigden?
  • Is er beleid gemaakt op deze problematiek en is er een speciale ambtenaar dit uitvoert?
  • Hoe is de samenwerking met organisaties als Vluchtelingenwerk?