Samen leven in natuurlijk Lingewaard

Raadspraat! Elke week krijgt een raadslid de gelegenheid om op de gemeentepagina van Hét Gemeentenieuws een column te schrijven. Deze week was de beurt aan Lianne Duiven, al 12 jaar onze fractievoorzitter.

Rivieren staan lager dan ooit

Na de uitzonderlijk droge en warme zomer staat de Waal nu lager dan ooit. Het is een bijzonder gezicht. Bijna niet te bevatten dat ruim een half jaar geleden de toeristen kwamen kijken naar het extreem hoge water bij ons. Dat de natuur van slag is, merken we niet alleen aan de droogte hier, maar ook aan hevige regenval en overstromingen, in Nederland en elders in de wereld. Er dreigen steeds meer dieren uit te sterven, terwijl andere hier gedijen en plagen veroorzaken. Vlinders en wilde bijen staan op de lijst van bedreigde diersoorten en de buxusmot en processierups rukken op. Natuurlijk geniet ik van zo’n warme zomer. Maar het verontrust me ook. Is de klimaatverandering ook al zichtbaar in Lingewaard? 

Duurzaam Lingewaard

In 2006 kwam ik in de gemeenteraad. Vanuit GroenLinks zette ik duurzaamheid op de agenda. Het koste veel inspanning om gemeente Lingewaard in beweging te krijgen. Nu krijgen plannen voor verduurzaming van gebouwen en het opwekken van groene energie eindelijk vorm. Gelukkig zijn veel inwoners al verder, te zien aan de vele huizen met zonnepanelen. Inwonersinitiatief ‘Lingewaard Energie’ opende een drijvend zonnepark en helpt jong en oud door voorlichting en ondersteuning. GroenLinks wil nu dat er opleidingsmogelijkheden komen om onze jongeren bij de energietransitie kansen te bieden. 

Biodiversiteit

Zagen vroeger veel mensen onze prachtige omgeving als een vanzelfsprekendheid, nu krijgt het landschap steeds meer waardering. We gaan zuiniger om met de natuur en waarderen het groen in de kernen. Elke opknapbeurt of uitbreiding van een wijk gaat gepaard met een bomenplan. Vrijwilligers van Lingewaard Natuurlijk knotten wilgen en helpen schoolkinderen bij het aanleggen en verzorgen van een moestuintje. Grasstroken veranderen in kleurrijke bloemenranden die wilde bijen, vlinders en vogels aantrekken. Dat zijn resultaten om trots op te zijn. 

Samen op de goede weg

Wat ik geleerd heb in al die jaren, is dat het lang duurt om mooie plannen uit te voeren. Toch zie ik Lingewaard langzaamaan groener en duurzamer worden. Dat de gemeente beter luistert naar inwoners, en hun kennis en kunde waardeert. Volgens mij zijn we daarmee op de goede weg!

Lianne Duiven, GroenLinks Lingewaard

 

Meer lezen? Ga naar onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/GroenLinksLingewaard/

of die van gemeenteraad: https://www.facebook.com/raadlingewaard/