Van een discotheek in Bemmel tot een cultuurverandering in de gemeenteraad. In de Gelderlander reageren de politieke partijen van Lingewaard vandaag op een aantal stellingen.

De Gelderlander (www.gelderlander.nl) heeft de partijen gevraagd op elke stelling of vraag in enkele regels te antwoorden. De meeste antwoorden zijn in de krant echter samengevat in een paar woorden. In sommige gevallen zijn daardoor de nuances verloren gegaan. Om die reden kunt u hieronder de volledige antwoorden lezen, zoals ze door GroenLinks geformuleerd zijn. Overigens is stelling 8 (over belastingen) in de krant helemaal weggelaten.

 

1 Lingewaard krijgt dit jaar na het vertrek van Rob Persoon een nieuwe burgemeester. Waar gaat de voorkeur naar uit:een man of een vrouw, starter of ervaren bestuurder?

Gezien de huidige cultuur in de gemeenteraad kiest GroenLinks voor een ervaren bestuurder. Niet de sexe, maar de kwaliteiten staan daarbij voorop. Vooral het kunnen leggen van verbindingen tussen verschillende groepen zal Lingewaard ten goede komen.

2 Het centrum van Huissen is te klein en biedt eigenlijk geen goede plek voor een grote supermarkt die veel verkeer (klanten en bevoorrading) aantrekt.

GroenLinks kiest voor een integraal plan voor het centrum van Huissen, waarin de plaats van een supermarkt een ondergeschikte rol speelt. Een eventuele nieuwe supermarkt moet goed bereikbaar zijn voor leveranciers, maar zeker ook voor klanten die op de fiets komen.

3 Wat als het kassengebied Bergerden is volgebouwd? Toch maar uitbreiden richting Angeren of de verdere uitbreiding van de kassenteelt in de regio ter discussie stellen?

Het kassengebied is nog lang niet vol en recente studies wijzen op het stagneren van glasbehoefte. Waar GroenLinks zich zorgen over maakt, is de overeenkomst tussen Lingewaard en de provincie om een deel van Bergerden om te zetten in bedrijventerrein als de financiële situatie nijpend wordt. Uitbreiding is de komende 5 jaar niet aan de orde.

4 Dijken zijn bedoeld om de voeten in de Betuwe droog te houden. Gemotoriseerd verkeer moet worden geweerd.

De dijken hebben een grote natuur- en cultuurhistorische waarde. Dagelijks fietsen, skeeleren, wandelen, hardlopen er vele mensen, die van natuur en landschap genieten. GroenLinks wil de wegen doorknippen, om doorgaand gemotoriseerd verkeer te weren zonder dat aanwonenden daar hinder van ondervinden.

5 Woningbouw in Angeren moet snel beginnen. Te beginnen in de hoek van sportpark De Poel of na verplaatsing van het sportpark.

Op inbreidingslokaties (o.a. Helsen) kan al worden gestart met duurzame woningbouw voor ouderen of starters. Na zorgvuldige afweging tussen de twee plannen van Civil Works en Bouwfonds moet gekeken worden naar het totaalplaatje om de juiste beslissing te nemen. Daarbij moet ook gedacht worden aan verkeersafwikkeling tijdens sporthoogtepunten.

6 Aan welke voorwaarden moet een doortrekking van de A15 voldoen?

Geluidloos, onzichtbaar, zonder uitstoot; niet doortrekken dus! Een doortrekking lost geen verkeersknelpunten in de dorpen op, omdat er geen aansluitingen worden gemaakt in Lingewaard. Wel 'krijgen' we lawaai en vervuiling en zal er veel worden gebouwd. GroenLinks vindt: niet doen dus!

7 Bedrijventerrein de Houtakker, goeie plek voor een disco?

Vraag de Lingewaardse jeugd of er behoefte bestaat. Misschien gaan zij liever naar 'The Matrixx' of 'De Linde'? Zorg in elk geval voor (nacht)bussen, of stel dit bij nieuwbouw op de Houtakker als voorwaarde aan de ondernemer.

8 De gemeente moet de ambities meer afstemmen op de inhoud van de portemonnee, ipv belastingverhogingen doorvoeren.

GroenLinks wil geen ongebreidelde belastingverhogingen, maar keuzes die voor de inwoners duidelijk zijn. Let op duurzaam gebruik, hergebruik van goederen en materialen. Mogelijk kost dit meer investering, maar levert het daarna extra geld op (energiebesparing, vervoerskosten etc.).

9 Nu de ambulance nog steeds niet altijd op tijd in Doornenburg en Gendt arriveert, moet er een andere of extra standplaats komen.

Richtlijnen zijn er niet voor niets. In de hele gemeente moet de ambulance op tijd komen. Het kan gaan om mensenlevens. GroenLinks wil met betrokkenen brainstormen om tot een creatieve oplossing te komen.

10 Het is tijd voor een cultuurverandering in de raad. Onderling gekibbel moet plaatsmaken voor discussie over inhoud.

Dit is één van de redenen waarom GroenLinks in Lingewaard actief is geworden. Wij willen respect voor elkaar en dat er wordt geluisterd naar argumenten. De nieuwe raad geeft nieuwe kansen. Laten we die aangrijpen om respectvol over inhoud te debatteren.