Regelmatig vragen agrariërs die willen stoppen met hun bedrijf om in aanmerking te komen voor de rood-voor-rood-regeling: als hun stallen of glasopstanden worden afgebroken mogen ze er (meestal twee) huizen voor in de plaats bouwen. Soms komen ook hun stikstofrechten vrij.

Vragen aan het College

GroenLinks vraagt of het mogelijk is om de stikstofrechten die in Lingewaard vrijkomen uitsluitend in te zetten voor Lingewaardse of regionale woningbouw. En om de raad te informeren over reeds verkochte en aangekochte stikstofrechten en mogelijke onderhandelingen met onze agrariërs hierover.

Beantwoording van het College

Het gebruik van stikstofruimte om een initiatief op een andere locatie mogelijk te maken kan alleen via ‘extern salderen'. De provincie is bevoegd gezag door het afgeven van een Wnb-vergunning. Tot op heden is dat nog niet gebeurd. Wat betreft het ‘intern salderen’, waarbij de stikstofruimte wordt gebruikt voor een ontwikkeling op dezelfde locatie, wordt geen overzicht bijgehouden. Bij extern salderen (stikstofruimte gebruiken op een andere plaats) hanteert de provincie Gelderland een maximale afstand van 25 km; de vrijkomende stikstofruimte blijft dus altijd binnen een afgebakend gebied.

De gemeente heeft nog geen onderhandelingen gevoerd met agrariërs over stikstofruimte en is ook niet van plan dat te doen. Mocht dat veranderen dan wordt de raad geïnformeerd.

Algemene informatie

De provincie beheert daarnaast een stikstofbank. De provincie koopt bedrijven op die veel stikstofneerslag in de natuur veroorzaken. Het gaat om vrijwillige aankoop. De stikstofruimte die vrijkomt wordt voor een deel bewaard in deze stikstofbank. Deze ruimte kan onder voorwaarden worden ingezet om activiteiten waarvoor geen Wnb-vergunning (Natuurvergunning) kan worden verleend, alsnog mogelijk te maken. Hierbij hanteert de provincie Gelderland een afstand van maximaal 25 km tussen een initiatief en de beschikbare stikstofruimte.

Als intern salderen niet of onvoldoende mogelijk is, kan stikstofruimte van een bedrijf dat stopt met een Wnb-vergunning worden overgedragen aan een ander: extern salderen. De ander mag dan slechts 70% van de vrijkomende stikstofruimte gebruiken. De overige 30% is voor de natuur.