Swiebertje in Ressen

In Nijmegen heeft een aantal daklozen een plekje nodig. Ook in Lingewaard kennen we ‘Swiebertjes‘ in verschillende kernen. Kleurrijke figuren, die net een beetje anders zijn (of waren). Soms geeft opvang in groter verband voor hen teveel prikkels. Daarvoor zijn de Skaeve Huse bedacht. Dit project uit Denemarken functioneert op vele plaatsen in Nederland. Soms zo goed, dat bij beëindiging van zo’n tijdelijke locatie, omwonenden die het felst TEGEN waren, de bewoners toch graag in de buurt willen houden. Persoonlijke contacten hebben vooroordelen weggenomen.

Nijmegen denkt als locatie aan het Nijmeegse deel van Ressen. GroenLinks kan zich de zorgen van de Ressenaren voorstellen. Immers, alweer een verandering in hun leefomgeving. Wat betekent dit voor het dorp? Daarom is het belangrijk dat er al snel een bijeenkomst was georganiseerd om informatie te horen en mee te denken. Met dagelijkse begeleiding, een bereikbaarheidsdienst, alarmnummer en contacten met de wijkagent kan ook dit project een succes worden. Zeker bij de start van dit project is goede communicatie nodig, als iedereen nog aan elkaar moet wennen. De geplande excursie naar andere projecten zal vast aan verder begrip bijdragen. Immers, ook Swiebertje was ooit welkom in het huis van de burgemeester…