Een digitale algemene ledenvergadering, op 22 november 2021, over belangrijke onderwerpen: het vaststellen van de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Gelukkig kwamen veel betrokken leden opdagen in de zoom-sessie om hierover mee te discussiëren en te stemmen. Na afloop was er applaus en vanachter elk scherm een toost op ‘Naar een beter klimaat’.

Uitslag ledenreferendum

Onder alle leden is een digitaal referendum gehouden over de eerste vier plaatsen op de kandidatenlijst. Karin Verlaan, onze bestuursvoorzitter en lid van de regionale kandidatencommissie, vertelt dat de stemming prima is verlopen. 50% van de leden heeft gestemd! De uitslag: Inge Sloot is zoals verwacht lijsttrekker op plaats 1 en op de verkiesbare volgplaatsen staan 2- Chantal Crijns, 3- Lianne Duiven en 4- Tamara Zonnenberg.

Daarmee bestaat het team Lingewaard volgens de kandidatencommissie uit “een mix van jong en oud, ervaren en jong talent, verschillende achtergronden en expertises. Met uiteraard een gezamenlijke motivatie voor een duurzaam groen en sociaal klimaat.” Inge, Chantal, Lianne en Tamara stellen zich voor op hun persoonlijke pagina op deze website.

Daarna stelden de leden de mooie lijst van onze enthousiaste lijstduwers vast. In één keer en unaniem. Met een nog meer diverse mix van leeftijden, vaardigheden, belangstellingen, beschikbare tijd én –inderdaad- ook veel mannen. Allemaal supporters van een duurzaam, groen en sociaal klimaat in Lingewaard. 

“ mix van jong en oud met verschillende achtergronden ”

Vaststelling verkiezingsprogramma 2022-2026

Het andere belangrijke punt op de agenda was het de vaststelling van het verkiezingsprogramma 2022-2026 ‘Naar een beter klimaat’,  van de programmacommissie Lianne Duiven en José Bruens, met ondersteuning van Inge Sloot en Lisette Hoes. Op het concept zijn verschillende amendementen binnengekomen waarop de programmacommissie adviseerde en de leden konden stemmen. Alle  amendementen werden unaniem aangenomen. Deze aanvullingen maken het verkiezingsprogramma nog mooier. Nu is het verkiezingsprogramma als geheel dus vastgesteld.

Het verkiezingsprogramma heeft de titel ‘Naar een beter klimaat’ en bestaat uit vier hoofdstukken: Klimaat, Wonen, Welzijn en Groen & Leefomgeving. Dat zijn de vier prioriteiten waar GroenLinks zich de volgende raadsperiode (weer) hard voor gaat maken. Met als doel een nog duurzamer, groener en socialer Lingewaard.