Uit de raad van 18 mei

Drie onderwerpen op de agenda die een hele avond in beslag namen: Bestemmingsplan Buitengebied (vooral kasteel Doornenburg), betrekken van belanghebbenden bij Beleidsplan Mantelzorg, Vrijwilligers en Ouderen en een reactie op plannen om de bedrijventerreinen af te waarderen. En GroenLinks stelde vragen over zon op schooldaken en de werkzaamheden in de Bemmelse polder.

Zon op het schooldak

Kinderen van de Boemerang en de Kinderraad IKC Binnenstebuiten vragen het college om middels een lening zonnepanelen op de daken te kunnen zetten. GroenLinks vroeg zich af of dit met spoed kon worden geregeld. Helaas wil dit college wel sportdaken, maar geen schooldaken van zonne-energie voorzien. Dat de omliggende gemeentes dit wel doen, is geen argument voor hen. Een gemiste kans, vindt GroenLinks en komt er nog op terug.

K3Delta in de Bemmelse polder

K3Delta blijft de gemoederen bezig houden. Na het bestemmingsplan werd een opnieuw een vergunnig aangevraagd met veel veranderingen. Anders dan de Raad had verondersteld. GroenLinks stelde het college voor om een avond zowel met K3Delta als het college te agenderen. Helaas werd dit door het college afgewezen.

Afwaarderen bedrijventerreinen

GroenLinks heeft altijd laten weten dat er teveel werd gespeculeerd op grote winst bij de uitbreiding van de bedrijventerreinen. We stemden tegen uitbreiding. Tegen Pannenhuis 2, tegen  Agropark 2 en tegen Houtakker 2. Vaak als enige partij.

Nu blijkt ons vermoeden bewaarheid te worden. In de regio moet worden afgewaardeerd. Iedereen heeft nu de conclusie getrokken dat er teveel bedrijventerreinen zijn. En dan wordt ons gevraagd mee te denken hoe het vege lijf te redden en helpen we met het verbeteren van een brief. Om Lingewaard er financieel zo voordelig mogelijk te laten uitspringen bij de afwaardering. Als een van de weinige partijen heeft GroenLinks een flinke aanzet daartoe gedaan. We vinden het teleurstellend dat de partijen die toen zo hard voor uitbreiding waren, (uitgezonderd CDA en PvdA) nu NIET hebben meegedacht over de reactie. 

Hotel Kasteel Doornenburg

Wat hebben we een mooi kasteel in onze gemeente. Daar kunnen we trots op zijn. Mits het een kasteel blijft natuurlijk.

De plannen om er een hotel van te maken met 20 slaapplaatsen keurt GroenLinks af, een kleinschaligere B&B is prima. Ook willen we uitdrukkelijk dat de hoofdburcht in authentieke staat blijft. Dus dat toeristische activiteiten op het voorterrein van het kasteel plaatsvinden. Het amendement hiertoe werd aangenomen. Het aantal bedden van 20 naar 10 terugbrengen, lukte helaas niet.

Mantelzorgers, ouderen en vrijwillligers

In het verleden werd al menig keer met mantelzorgers en vrijwilligers gesproken om afstemming te krijgen. Nu wil het college nieuw beleid gaan voeren en heeft het proces hiervoor voorgelegd aan de Raad. GroenLinks is verbaasd over de houding van het college bij de Politieke Avond. Het stuk wordt ter bespreking en besluitvorming aan de Raad voorgelegd. Er komen suggesties, ideeën en gratis advies dat door de portefeuillehouder bij de behandeling terzijde worden geschoven. Tja college, doe dan je ding en vraag de raad niet om mee te denken!

Dan de financiering van dit voorstel. Dat er ondersteuningsgeld overblijft in dit domein is al triest. Dit geld, bedoeld voor vrijwilligersondersteuning, gebruiken voor het maken van beleid is wat GroenLinks betreft een totaal verkeerd signaal! Blijkbaar hadden andere partijen deze inbreng van GroenLinks niet gehoord tijdens de inforonde of tijdens de Politieke Avond. Gelukkig werd dit tijdens de Raad opgepikt en middels een amendement lukte het GroenLinks om dit geld uit de beleidsontwikkeling te halen.