Gemeentelijk Waterplan

Het evenwicht tussen water afvoeren en opslaan is een lastige opgave, maar in deze tijd van klimaatcrisis zo belangrijk. En intussen wordt steeds meer grondwater onttrokken voor drinkwater. Met het voorgestelde niveau C is GroenLinks voorlopig tevreden. Maar we willen aandringen om bij de volgende opstelling van het waterplan, weer een stapje verder te gaan.

We roepen het college met onze motie (al vanaf juni 2022 opgesteld door Lianne Duiven samen met PvdA en D66) op om nóg meer te rade te gaan bij mooie voorbeelden van andere gemeenten die bijvoorbeeld watergebruik koppelen aan waterafvoer, waardoor gestaffelde tarieven (ook aan particulieren) kunnen worden gehanteerd,

GroenLinks stelt voor om bij plannen die voortvloeien uit het Gemeentelijk Watertakenplan, dat in deze raad wordt vastgesteld, steeds de nieuwste voorbeelden nadrukkelijk mee te nemen: zoals van hergebruik van water, het gebruik van grijs water en de bouw van een waterreservoir onder nieuwbouwhuizen.

Wethouder Hubers geeft aan dat er zeker gekeken wordt naar een nieuwe heffingsmethode in de toekomst. Voor het gebruik van afval- en regenwater grijs water gelden echter wettelijke beperkingen, daarom zal gewacht worden op nieuwe landelijke richtlijnen. De toezegging is dat bij het volgende waterplan alle nieuwe mogelijkheden betrokken zullen worden. Daarop wordt onze motie ingetrokken.

Bestemmingsplan vier woningen buitengebied Gendt

GroenLinks is verheugd dat er een oplossing is bedacht voor dit dossier dat al speelt van vóór de herindeling. We gaan ervan uit dat op deze ellenlange handhavingszaak goed wordt gereflecteerd en er lering uit wordt getrokken voor andere ingewikkelde zaken. Wel zijn we blij dat de wethouder met de buren in gesprek gaat en we verwachten dat daar afspraken worden gemaakt om de pijn te verzachten.

Wethouder vd Bos geeft aan dat het college inderdaad bereid is om nog eens het gesprek aan te gaan, maar dat dit geen garantie geeft voor een bepaalde oplossing. 

Dan het beslispunt voor deze raadsvergadering, het bestemmingsplan. Is dit een geschikte plaats om vier woningen toe te voegen aan het buitengebied ? GroenLinks denkt van niet. Aan het buitengebied worden steeds meer dure woningen op grote percelen met veel stenen en gras en een minieme groene inpassing toegevoegd. Terwijl juist bomen en struiken nodig zijn voor de biodiversiteit en kleine woningen in de kernen voor starters en ouderen.

Ook de nabijheid van de geitenboerderij met de - niet bewezen, maar wel ervaren - gezondheidsproblemen vindt GroenLinks een te groot risico. Al met al geen project om mee akkoord te gaan.

Grafrechten betaalbaar

Door als raad eensgezind te stemmen voor een amendement van B06, om de standaard verlenging van de grafrechten van 10 jaar terug te brengen naar 5 jaar, wordt dit ook voor nabestaanden met een kleine beurs betaalbaar.