MENSEN

Tijdens de raadsvergadering stonden we stil bij de lege stoel van Tamara Zonnenberg. In de volgende raadscyclus neemt Okke de Koning, die op 13 oktober als raadslid wordt beëdigd deze raadszetel over.

Steunfractielid Noor Hagemeier werd geïnstalleerd als PA-lid voor GroenLinks, waardoor we tijdens de politieke avonden nog beter vertegenwoordigd zijn.

 

WINDMOLENS

Niet voor niets dringt GroenLinks al jaren aan om tempo te maken met grootschalige opwekking van energie, zowel elektriciteit als warmte. De klimaatverandering wacht niet. Als groot voorstander van windmolens stemde GroenLinks daarom in 2020 vóór de conceptverklaring van geen bedenkingen bij de plannen voor twee windmolens bij Angeren. Maar wel met een stevige stemverklaring over onze eigen bedenkingen.

Onze worsteling bleef echter. Meer wind, graag! Maar is het windpark Caprice wel een goed project?

Dankzij de kritische blik van bezwaarmakers groeide ons lijstje van uitzoekwerk. Bijvoorbeeld over geluid en gezondheid, de hoogte van de molens, de natuur in de omgeving en wet natuurbescherming. Eigenaarschap en wát als het windpark zou worden verkocht? Het leek ons ook dat een groter deel van de winst naar omwonenden, omgevingsfonds en gemeenschapsfonds zou kunnen gaan.

We hebben zitten wikken en wegen. Veel informatie opgehaald van voor- en tegenstanders, veel overlegd zowel binnen GroenLinks als met andere groepen en organisaties. Zoals initiatiefnemers van andere windparken in het land, de steenfabriek, de windpark-eigenaren, aandeelhouders en vele anderen.

Een paar zaken bleven ons bezighouden, zoals het beleidskader wat we met elkaar hebben opgesteld en waaraan deze windturbines niet voldoen.

  • Het beleidskader: dat was bij de beginnende gesprekken nog niet in gang gezet, maar de richting waarheen de raad wilde was al wel min of meer bekend.
  • Het lokaal eigenaarschap: met positieve effecten van een deel van de opbrengst voor de gemeenschap, omgeving en omwonenden. Dividend voor obligatiehouders of aandeelhouders. Naar ons idee had dit anders gekund.
  • De communicatie: naar mensen in een ruime omgeving van 10x de tiphoogte, binnen 2,4 km dus, en met de juiste stukken ter inzage.

GroenLinks presenteerde drie moties, om het in de toekomst beter aan te pakken.

Moties

  1. Leren van Caprice: Na alle gesprekken zien we helaas dat het draagvlak bij een aantal omwonenden niet is vergroot. Met een motie vragen we een evaluatie om te leren van deze punten voor toekomstige plannen en ook te streven naar mede-eigenaarschap voor inwoners, gemeente en/of energiecoöperatie.
  2. Gemeenschapsfonds: Ook omdat veel huishoudens een duwtje in de rug nodig hebben om mee te kunnen doen aan de energietransitie, een oproep om de opbrengsten uit het gemeenschapsfonds te gebruiken voor duurzame projecten, waaronder zeker de versnelling van de energietransitie.
  3. Tweede recht van koop: Wanneer Renewable Factory -de eigenaar van de windmolens- de windmolens ooit wil verkopen heeft de Steenfabriek Caprice het eerste recht van koop. Zij zijn bereid om de inwoners van Lingewaard, via de gemeente of via een inwonerscollectief, het tweede recht van koop te bieden. GroenLinks roept het college op om deze afspraken vast te leggen met beide partijen.

Alle drie de moties werden aangenomen met slechts zes stemmen tégen. Op deze manier konden we toch vóór de windmolens stemmen. Ondanks de bezwaren van sommigen in onze steunfractie en het feit dat er bij hernieuwbare energieprojecten met zon en wind betere projecten denkbaar zijn. Enne: de klimaatverandering wacht niet…

 

SPORTPARK DE POEL

GroenLinks stemde voor het ontwerpbestemmingsplan met woningbouw en herinrichting van de sportvelden. Het streven van 'Angeren aantrekkelijk' is om Angeren groener te maken. Daar kan het vrijkomende handbalveld van betreffende locatie een bijdrage aan leveren door het een passende groene invulling te geven. De motie van GroenLinks, lingewaard.NU en B06 hiertoe werd aangenomen.

 

noor

Noor Hagemeier werd geïnstalleerd als lid van de Politieke Avond voor GroenLinks