Geen bomenkap voor verbreden wegen in Huissen

Aan de rand van Huissen-Zand worden veel woningen gepland. De bouw van de wijk Driegaarden 1 is reeds gestart, daarna volgen nog Driegaarden 2 en 3. Hierdoor zal ongetwijfeld het (auto)verkeer erg toenemen. Bij de verkeersplannen (voor de verkeersafwikkeling) in deze omgeving wordt steeds gesproken over de verschillende deelgebieden.

De Huismanstraat en de Goghsestraat zijn mooie boomrijke lanen. Bij verbreding van de Goghsestraat zullen naar alle waarschijnlijkheid bomen worden gekapt om de straten breder te maken. Ook de Bredestraat  is eigenlijk te smal voor elkaar tegemoetkomend en passerend verkeer. Mogelijk wacht deze straat op termijn hetzelfde lot.

Door het kappen van de laanbomen verdwijnt de uitstraling en grandeur van deze straatbeelden. Verder zal door de bomenkap de omgeving meer opwarmen en minder water opnemen; ook het omzetten van CO2 naar zuurstof en de biodiversiteit zullen verminderen.

GroenLinks stelt voor om een circulatieplan met eenrichtingsverkeer op en/of rond genoemde wegen te onderzoeken, waardoor veiligheid toe kan nemen waarbij de uitstraling en klimaatadaptiviteit van deze straten intact blijft.

Smiley-borden attenderen op maximumsnelheid

Op verschillende plaatsen in de gemeente Lingewaard wordt de maximumsnelheid door sommige automobilisten stelselmatig overtreden. Het mooiste zou zijn als er regelmatige politiecontroles zijn of flitspalen. Helaas wordt dit in onze gemeente nauwelijks gedaan omdat de prioriteiten van de politie anders liggen.

Een andere mogelijkheid zijn smiley-borden die aangeven of je onder de toegestane maximumsnelheid rijdt. Op verschillende plaatsen in Lingewaard staan deze borden, maar ook zijn er borden verdwenen. Navraag hiernaar resulteerde in de opmerking dat "ze niet worden vervangen als ze stuk zijn".

Na recentelijke ernstige ongelukken lijkt het GroenLinks een goed idee om meer van deze borden te plaatsen, in ieder geval daar waar ze al eerder stonden en de snelheid stelselmatig wordt overtreden.