Lianne Duiven:

Mooi dat er van de 3 miljoen euro die in de jaarrekening 2022 nog over is ruim een ton (!) was, bedoeld voor het realiseren van (ik citeer) ‘Minder hinder van doorgaand verkeer in de vorm van geluid, luchtverontreiniging en barrièrewerking’. Middels de Turap (tussentijdse financiële rapportage) kan dit gebruikt worden voor uitvoering van een gezondere en veiliger fietsroute tussen Huissen en Bemmel.

Het nieuwe fietspad bij Nieuwe Diep kan aansluiten op straten van Huissen-Zand die opgewaardeerd kunnen worden tot een officiële Fietsstraat. Veilig voor de schoolgaande kinderen en voor alle mensen die zo ongehinderd door kunnen fietsen naar hun werk of andere bezigheden. Zo vermindert ook het auto-gebruik en verbetert de luchtkwaliteit.

Wat GroenLinks betreft wordt snel begonnen, met een minimum aan onderzoek en hoeft het geld niet in 2023 op, als het maar gekoppeld blijft aan dit project. Het zou helemaal mooi zijn als werk met werk wordt gemaakt tijdens de aanpak van de riolering en dan meteen aan meer groen in de wijk wordt gewerkt!

Het liefst had GroenLinks het overgebleven ton willen vrijmaken voor dit doel. Omdat dit blijkbaar niet mogelijk is hebben we een motie gemaakt. Met eigenlijk hetzelfde doel, maar zonder het budget wat overbleef van de jaarrekening.

Onderstaande motie werd tot onze grote vreugde met algemene stemmen aangenomen in de raad. De wethouder zegde toe daar met plezier aan te zullen voldoen, zodra de gelegenheid daar is.