Tijdens de ledenvergadering van 24 november hebben GroenLinksers unaniem de kandidatenlijst voor de verkiezingen aangenomen. Lijstaanvoerders zijn Lianne Duiven en Inge Sloot. Na een boeiende discussie over een paar amendementen werd ook het verkiezingsprogramma 2018-2022 unaniem vastgesteld.

Het verkiezingsprogramma is gebaseerd op drie pijlers:

AARDE Een schone wereld betekent schone lucht, bodem en water. Een onbereikbaar ideaal in Lingewaard? Neen! Maar we moeten dan wel snel en kordaat handelen: schone energie opwekken en geen energie verspillen. Een omslag maken naar schoner transport en vervoer. Duurzaam bouwen en materialen hergebruiken. Hoe sneller we daarin investeren, hoe sneller we er de vruchten van plukken.   NATUUR Groen is van levensbelang: hiermee kunnen we de klimaatverandering en luchtvervuiling dempen. Een groene omgeving is ook gezond voor lichaam en geest van de mensen. Daar zijn we dus zuinig op! GroenLinks wil meer groen in de kernen en wijken. Om het groen en de natuur zelf gezond te houden, bevorderen we de biodiversiteit en passen ecologisch beheer toe.   MENS Een welvarende gemeente met gelukkige mensen. Het ideaal waar we actief aan werken door iedereen de kans te geven om mee te doen, gezien, gehoord en geaccepteerd te worden. Met werk en een toereikend inkomen, een passende woning en zorg op maat. Actieve en creatieve vrijetijdsbesteding. En met een gemeente die inwonersinitiatieven waardeert en ondersteunt bij de uitvoering ervan.

De uitwerking van deze thema's is te vinden in de bijlage, ons verkiezingsprogramma 2018-2022.