Naar aanleiding van de vele stalbranden van de laatste tijd en het gruwelijke einde van honderdduizenden kippen en varkens stelt GroenLinks vragen aan het college over het risico op stalbranden in Lingewaard, de effectiviteit van het bestrijden van een dergelijke brand en preventie van stalbranden.

De laatste tijd is heel Nederland opgeschrikt door de vele berichten over kippen- en varkensstalbranden. Het totaal aantal dieren dat dit jaar verbrandde komt volgens de Stichting Wakker Dier al op 225.000. Sinds 2014 worden er iets hogere eisen gesteld aan nieuwe stallen om brand te voorkomen, maar bijvoorbeeld sprinklers en brandmelders zijn nog geen verplichting. Oude stallen vallen buiten de regeling en kunnen ronduit brandgevaarlijk zijn.

In Lingewaard zijn er van oudsher veel kleine en middelgrote varkensstallen, maar ook worden er veel kippen en geiten in stallen gehouden. De veehouders zijn zelf verantwoordelijk voor de brandveiligheid van hun stallen. We gaan ervan uit dat zij preventieve maatregelen hebben genomen, niet alleen vanwege economische motieven, maar ook ter bescherming van hun dieren en de omwonenden. Verwacht mag worden dat zij daarin bijgestaan, maar ook gecontroleerd worden door o.a. de gemeente en de brandweer.

GroenLinks krijgt graag inzicht in het risico op stalbranden in Lingewaard, de effectiviteit van het bestrijden van een dergelijke brand en preventie van stalbranden. Daarover zijn schriftelijke vragen gesteld aan het college (zie bijlage).