GroenLinks ondersteunt van harte de uitfasering van aardgas bij het verduurzamen van de warmtevoorziening. Ook bij het tuinbouwgebied NEXTgarden, dat samen met de steenfabrieken en de asfaltcentrale tot de grootste verbruikers van aardgas behoort in onze gemeente. Alleen al in Bergerden wordt jaarlijks net zoveel aardgas verstookt als alle huishoudens in Lingewaard bij elkaar.

De ambitie van NEXTgarden om in 2030 een energieneutraal tuinbouwgebied te zijn, onderschrijven wij volledig. Alleen moeten dan wel de juiste keuzes worden gemaakt. Het vervangen van de aardgasgestookte WKK-installatie door een snoeihout gestookte biomassacentrale (BMC) wordt niet als duurzaam beschouwd. Hierdoor is het de vraag of de ambitie om energieneutraal te zijn in 2030 wel haalbaar is, zeker nu ook de twee geplande windturbines op Bergerden niet doorgaan.

Sinds 2012 heeft de gemeente al vele miljoenen moeten afschrijven op Bergerden. Nadat het tuinbouwgebied in 2015 is omgedoopt tot NEXTgarden is er vanaf 2017 nog eens € 5,5 miljoen in geïnvesteerd. De Infographic op de website www.nextgarden.nl noemt onder de gerealiseerde projecten de biovergister, het drijvend zonnepark, zonnepark Lingewal en de BMC. Alle vier projecten zijn echter niet gefinancierd met deze € 5,5 miljoen. De BMC (met een SDE-subsidie van € 53 miljoen) is het enige project dat warmte levert aan de tuinders. De andere drie leveren hun groene stroom en groen gas aan het net.

GroenLinks blijft vragen: “Waaraan is de € 5,5 miljoen nu besteed, en wat is de effectiviteit hiervan geweest?”

GroenLinks is voor verduurzaming van de warmtevraag, maar ook voor een efficiënte, doelgerichte besteding van maatschappelijk geld om dat doel te bereiken. En bij dat laatste zetten wij vraagtekens. Tot nu toe als enige partij, maar hier geldt de bekende uitspraak: 'Je gaat het pas zien als je het doorhebt!'.