EEN EERLIJKE AANPAK VAN HET KLIMAATPROBLEEM

Hoe? Huizen isoleren, minder energiegebruik en meer groene energie van wind en zon. Minder nieuw asfalt, schoon vervoer en veel meer bomen en groen voor CO2-opname. Per wijk een eigen plan waarbij inwoners meedenken over wat nodig is. Voor iedereen eerlijk, betaalbaar en duidelijk. En een lagere energierekening.

EEN BETAALBARE WONING VOOR IEDEREEN

Huizen zijn om in te wonen, niet om winst te maken. We bouwen zoals afgesproken minimaal 50% passende betaalbare woningen. Zoveel mogelijk in de kernen. Leegstaande plekken gebruiken en panden ombouwen, dat gaat snel. Daar wachten jongeren, senioren en gezinnen met een laag inkomen al zo lang op! Als mensen die kleiner willen wonen dan verhuizen, komen weer huizen met tuinen vrij.

EEN FIJNE, GROENE LEEFOMGEVING
Wijken met schone lucht en plekken om te ontmoeten, ontspannen, sporten en bewegen. Geen vrachtverkeer door de kernen. Veilige ruimte voor fietsers, voetgangers en spelende kinderen, door de maximumsnelheid van 30 km per uur in de kernen. Met meer groene tuinen en bomen is het gezonder en kunnen we beter tegen hittegolven en veel regen. 

IEDEREEN TELT MEE

Lingewaard is een plek waar iedereen het fijn heeft en zichzelf moet kunnen zijn. Ook mensen van buiten. Met goed onderwijs, ontmoetingsplaatsen, sportieve en culturele activiteiten. Waar je met je vragen en problemen terechtkunt, voor zorg of hulp dichtbij huis. Mantelzorgers en vrijwilligers krijgen goede begeleiding en we treden op tegen pesten en discriminatie.

INWONERS BEPALEN MEE

Vanuit de samenleving komen vaak de mooiste ideeën. De gemeente moet daar positief mee omgaan, door mee te denken over oplossingen. Andersom moeten mensen van begin af aan mee kunnen denken over grote en kleine veranderingen in hun eigen buurt. Zodat iedereen ziet waarom een bepaalde keuze uiteindelijk de beste is.