Voor de derde en laatste keer hebben de politieke partijen in Lingewaard gereageerd op een vraag of stelling. Deze keer betreft het de rol die elke partij wil spelen in de gemeenteraad.

De stelling van deze week luidt: Samenwerking binnen de gemeenteraad als collectief is een nobel streven, maar de burgers die mij gekozen hebben willen mijn partijstandpunt terugzien. Het individuele gezicht van mijn partij is voor de burgers belangrijker dan dat van de gemeenteraad als collectief.

De antwoorden van alle partijen zijn te lezen in "Hét Gemeentenieuws" en op de gemeentelijke website.

Hieronder vindt u het antwoord van GroenLinks.

Onze antwoorden op de eerder voorgelegde vragen vindt u hier en hier.

Lijst 9 GroenLinks

Visie als hoofdlijn
Voor GroenLinks is niet het gezicht van de partij, maar de visie van de partij de leidraad. Zoals GroenLinks landelijk kiest voor duurzaamheid en solidariteit, zo willen we dat in Lingewaard ook. Daarmee weet de kiezer onze koers, zelfs zonder het verkiezingsprogramma tot in finesses te kennen.

Geen autowegen maar fietsroutes
Zo is GroenLinks, ook in Den Haag en de provincie, tegen verlenging van de A15. Daar moet wel verbetering van het openbaar vervoer tegenover staan. Een busverbinding tussen Bemmel en Elst (station), via de carpoolplaats, is hard nodig. Met meer en veiliger fietsroutes kan het aantal autobewegingen flink verminderen.

Solidariteit met wie kwetsbaar is
Wie GroenLinks kent, weet dat we solidair zijn met de kwetsbare groepen in de samenleving. Zo vinden we dat de voorzieningen bij invoering van de Wet op Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) minstens op het niveau moeten blijven van de huidige voorzieningen. Maar liever zien we een verbetering!

Medestanders zoeken in plaats van scoren
GroenLinks zal in de raad medestanders zoeken om gezamenlijk te komen tot een goed beleid. Het gaat er niet om wie het punt scoort. Het resultaat telt!!!

Respect in een eerlijk debat
GroenLinks wil binden in plaats van verdelen. Samenwerking op gezamenlijke onderwerpen versterkt elkaar. Daarvoor moeten we elkaar wel respecteren, juist als een partij andere ideeën heeft. Goed naar elkaar luisteren is een voorwaarde om iets te bereiken. Alleen zó kunnen we een eerlijk debat hebben in de gemeenteraad en de inbreng van burgers vertalen in de commissies en de raad.