GroenLinks vindt wonen een grondrecht voor iedereen

Daarom moet de marktwerking in de koopsector gereguleerd worden. Afschaffen van de verhuurdersheffing is noodzakelijk om de woningcorporaties investeringsruimte te bieden voor de bouw van nieuwe betaalbare sociale huurwoningen. Daar is GroenLinks zowel in Lingewaard als in de Tweede Kamer een groot voorstander van. Woningcorporaties moeten ook de ruimte krijgen om middeldure huurwoningen tot ca €1000,-  en boven de huursubsidienormen te bouwen en te exploiteren. Want de markt bouwt deze woningen niet.

Meer passend bouwen in Lingewaard

GroenLinks geeft al jaren aan dat er gericht gebouwd moet worden voor degenen die in Lingewaard op zoek zijn naar een woning. Ook willen we meer alternatieve, gezamenlijke en duurzame woonvormen tot stand zien komen voor onder andere alleenstaanden, samengestelde gezinnen, ouderen en mensen met een beperking die zorg nodig hebben. Plus flexwoningen voor spoedzoekers, om de eerste tekorten op te lossen. Dat bevordert de doorstroming, waardoor er weer meer gewone gezinswoningen beschikbaar komen.

Onze Woningcorporaties willen graag meer bouwen en hebben daar ook de capaciteiten voor. GroenLinks vindt dat het college veel explicieter moet kijken de gronden die eigendom zijn van de gemeente en deze niet standaard ’duur’ kan blijven verkopen aan projectontwikkelaars.

Op de vraag van De Gelderlander over het bouwen voor 'eigen inwoners eerst' het volgende:

Er geldt een vestigingsvrijheid in Nederland en Europa. Dat is vastgelegd in de regionale woonruimte verordening. Daar kun je niet zo maar van afwijken. En dat wil GroenLinks ook niet. Vooral voor onze ouderen moet veel meer ingezet worden op de doorstroom naar een geschikte kleinere woning. Ook helpt het als woningen gesplitst mogen worden en als er meer flexibele kleine woningen worden gebouwd. Daar moet bij het ontwikkelen van nieuwbouwplannen een percentage voor worden vastgelegd door het college.

De laatste jaren is er vooral duur gebouwd voor hogere inkomens, voor mensen die vaak van elders komen. Terwijl de vraag uit de eigen gemeente vooral komt van midden- en lage inkomens. Er vindt hierdoor dus te weinig doorstroming plaats in Lingewaard zelf. Dat moet anders. Er zou juist betaalbaar gebouwd moeten worden, zodat onze eigen inwoners en terugkerende jongeren meer kansen krijgen.