WOONRUIMTE ÉN GROEN

Groene vergezichten

Bouw niet op perceel Zandsestraat, vindt GroenLinks, samen met vele natuurorganisaties. Dit groene gebied, ingeklemd tussen Natura 2000-gebied en Park Lingezegen, is niet voor niets onderdeel van Nationaal Landschap Gelderse Poort. Een kostbaar landschap tussen grote woonconcentraties, belangrijk voor recreatie, wandelen en fietsen, met vanaf de dijk aantrekkelijke vergezichten tot aan het kerkje in Ressen toe. Natuurlijk weet GroenLinks wel dat er ook woningen nodig zijn. Maar gebruik daarvoor eerst de mogelijkheden in de bebouwde kom van Bemmel!

Woonruimte voor jong en oud

Lingewaard telt steeds meer mensen op leeftijd. Zij willen vaak van hun grote huis naar een kleiner verhuizen. Maar dat is er niet. Zoals in het hele land neemt daarnaast het percentage een- en tweepersoonshuishoudens snel toe. Zorg daarom voor het opdelen van grote eengezinswoningen of leegstaande panden naar kleinere eenheden. Denk aan senioren gelijkvloers met daarboven twee woonruimtes geschikt voor 1 tot 2 mensen. Dit brengt doorstroming op gang waarvan alle partijen profiteren. Vooral het centrum, dicht bij voorzieningen, is hiervoor zeer geschikt.

Kleiner, sneller en duurzamer

Het herverdelen van woonruimte is echter niet genoeg. GroenLinks stelt voor om veel nieuwe, vooral kleinere en goedkopere woningen te bouwen. Niet alleen permanente, maar ook tijdelijke en verplaatsbare. Doe dat bijvoorbeeld via modulair (kant en klaar) bouwen, snel en duurzaam. En help inwoners die komen met creatieve ideeën, van pre-mantelzorgwoning tot knarrenhof voor ouderen!

Zandsestraat, wordt vervolgd…

De gemeenteraad heeft helaas toegestaan de eigen grond te verkopen aan de projectontwikkelaar. Maar het bestemmingsplan ligt er nog niet! GroenLinks roept college en raad op om creatief mee te denken in de kernen, om ervoor te zorgen dat daar eerst wordt gebouwd. We hebben de open ruimte keihard nodig!