Tamara wil zich de komende periode bezig gaan houden met
 thema’s rondom groen, wonen en verkeer. Haar drijfveer is het 
betrekken en inspireren van inwoners bij de gemeentelijke politiek.
 Inwonersinitiatieven - bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en energietransitie - wil ze meer kans geven. Zij is communicatief sterk en is een echte verbinder. En ze heeft zich laten zien als een goede debater. 

Helaas is Tamara onlangs overleden, haar plek in de fractie blijft nog even leeg. Voor contact met GroenLinks kun je een van de andere raadsleden mailen.