Uitgenodigd door de vier coalitievormende partijen op de brainstormavond met inwoners en raad dacht GroenLinks proactief mee over het coalitieprogramma 2022-2026. Hieronder een samenvatting van onze inbreng. En een link voor mensen die alsnog iets willen toevoegen.

Mooi dat het in Lingewaard een gewoonte lijkt te worden om inwoners te vragen input te geven voor het coalitieakkoord. GroenLinks heeft zes punten van aanbeveling geschreven op basis van de verkiezingsprogramma’s van de formerende partijen LBL, VVD, CDA en PvdA.

Duurzaamheid GroenLinks ziet vooral bij CDA en PvdA in het programma ook de noodzaak van het halen van de klimaatdoelen. GroenLinks ziet graag dat er vaart gemaakt wordt met het opwekken van schone energie. Zowel PvdA en LBL willen inwoners laten participeren in trajecten voor windmolens. Deze betrokkenheid, het zeggenschap en mede-eigenaarschap oftewel profijt van windmolens juichen we van harte toe. Een goed voorbeeld daarvan is het coöperatieve windpark Deil (zie bijlage). 

Ook zien wij de noodzaak om huizen te isoleren terug in veel partijprogramma’s. We zijn erg benieuwd van welke nationale maatregelen Lingewaard actief gebruik gaat maken om door lokale maatregelen snelheid in isolatie te krijgen.

Groen Het belang van de natuur, bomen, groen en biodiversiteit is inmiddels breed bekend en geaccepteerd. Ook in Hét Gemeente Nieuws wordt steeds meer aandacht voor natuur gevraagd, zoals deze week nog het appèl van Lingewaard Natuurlijk. Bij het CDA staat natuur zeer uitgebreid in het verkiezingsprogramma beschreven. GroenLinks vertrouwt erop dat dit dus ook terugkomt in het coalitieakkoord.

Mobiliteit Daar Lokaal Belang Lingewaard volop inzet op de fiets en alle partijen de leefbaarheid in de kernen hoog in het vaandel hebben staan, gaat GroenLinks ervan uit dat de fiets en het openbaar vervoer de grootste prioriteit krijgen in de coalitie. We zijn erg benieuwd wat dit gaat betekenen voor het vrachtverkeer door de kernen en de bochten in de Karstraat.

Wonen De woondeal met 50% betaalbaar wonen is en blijft de minimale inzet van GroenLinks. Door de aangenomen motie is het vanzelfsprekend dat dit ook voor zachte plannen geldt. En dat verwachten we dus als inzet van de coalitie. Daarnaast zien wij ook graag nieuwe manieren van bouwen en nieuwe woonvormen.

Wij gaan ervan uit dat wonen en mobiliteit integraal voor de hele gemeente bekeken wordt en dat alles omgezet wordt in SMART plannen met meetbare doelen. Dat is een punt waar de PvdA altijd op hamert. Nu de PvdA aanschuift bij de coalitie gaat GroenLinks ervan uit dat alle plannen vast en zeker SMART geformuleerd gaan worden.

Inwonersparticipatie GroenLinks hoort graag op welke manier deze coalitie inwonersparticipatie vorm gaat geven. Vanaf de start mensen meenemen bij plannen is een voorwaarde daarvoor. Vanuit de samenleving ontstaan steeds meer goede ideeën om op in te haken. Soms door deze te ondersteunen, vaker om ruimte te maken door regels te verruimen en maatwerk toe te passen.

Huisvesting scholen Hierover maakt GroenLinks zich grote zorgen, gezien de stijgende kosten in de bouw en voorwaarden (zoals verleggen van infrastructuur) die niet in de kostenberaming zijn meegenomen. We verwachten dat er spoedig zowel aan de scholen als aan de raad duidelijkheid gegeven wordt hierover. Zodat de raad inzicht krijgt in de werkelijke kosten en een keuze kan maken op basis van budgetten, kwaliteit van de scholen en een tijdlijn.

Tot slot. GroenLinks gaat ervan uit dat er de komende vier jaar op een open manier samengewerkt gaat worden met álle partijen. Wij willen graag meedenken en vanzelfsprekend een constructieve bijdrage leveren.

Op een idee gekomen? Nog wat toe te voegen voor de formerende partijen? Grijp hier je kans: https://formatielingewaard.nl