In het centrum van Bemmel is sprake van zorgwekkende leegstand en leegloop van winkelpanden. Denk hierbij aan de wandelpromenade naast de Jumbo, aan winkelcentrum de Assenburg en aan de ruimtes voor de Lidl, die zelfs sinds de bouw nog nooit verhuurd zijn geweest.

Volgens een bericht in de Gelderlander van 26 januari j.l. maakt ook de ondernemersvereniging Beleef Bemmel zich zorgen over de groeiende leegstand. Tegelijkertijd wordt er gezegd dat er hard aan wordt gewerkt om de ruimten weer gevuld te krijgen, dat ze daar vertrouwen in hebben en dat ook het Centrum Management Lingewaard (een samenwerking tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente) hier druk mee bezig is.

In het coalitieakkoord wordt gesproken over het belang van levendige kernen en het vitale belang van ondernemers voor de leefbaarheid van deze kernen. GroenLinks heeft begrepen dat een aantal grote vastgoedondernemers zeer bepalend is voor wat er in het centrum van Bemmel gebeurt, onder meer door het vragen van zeer hoge huurprijzen.

Tijdens de raadsvergadering van 2 februari vroeg Chantal Crijns namens GroenLinks welke middelen de gemeente, als partner in het CML, heeft om hier iets tegen te doen. 

Wethouder Sluiter gaf aan dat het college de zorgen over de leegstand deelt, maar dat het volgens hem nog niet structureel is. Hoewel de gemeente hierin geen voortrekkersrol heeft zal hij het onderwerp wel gaan bespreken binnen het CML. Daar is GroenLinks blij mee. Signalen over hoge huurprijzen heeft hij nog niet gehad.