SPOEDZOEKERS Voor spoedzoekers heeft de gemeente geen specifiek beleid, zij zijn aangewezen op een huurwoning. Soms, bij relationele problemen of huiselijk geweld, krijgen ze de status urgent en hebben dan meer kans. Er is meer nodig, daarom vroegen wij naar een actieplan om flexwoningen te bouwen.

De gemeente is nu met de woningcorporatie Waardwonen aan het kijken of dergelijke tijdelijke woningen gerealiseerd kunnen worden. De bedoeling is om er 50 te bouwen, ook voor starters. In de loop van het voorjaar wordt het eerste concrete plan verwacht. Dat is goed nieuws.

ARBEIDSMIGRANTEN Ook de huisvesting van arbeidsmigranten is nog niet goed geregeld. De gemeente is het beleid aan het herzien en gaat zich aansluiten bij een regionaal beleidskader voor arbeidsmigranten. Verwacht wordt dat dit in de tweede helft van 2021 met de gemeenteraden van de regio Arnhem-Nijmegen wordt besproken.

Pas in 2022 komt er dan wat meer zekerheid voor tijdelijke werkers in de agrarische sector.

STATUSHOUDERS De aan Lingewaard toegewezen statushouders worden in samenwerking met de woningcorporaties gehuisvest. Tot nu toe ging dat redelijk, omdat ze de status urgent hebben. Voor het komende jaar wordt het lastiger, door gebrek aan huurwoningen.

GroenLinks vraagt daar al jaren aandacht voor, maar tot nu toe worden er vooral (te) dure koopwoningen gebouwd.