Tijdens de Politieke Avond van 8 december heeft de initiatiefgroep helder uiteengezet wat ze wil en waarom. Het college vindt het wegencategoriseringsplan echter nog actueel en een aanpassing onnodig. 

Chantal Crijns in de PA: het betreft hier een inwonersinitiatief en wij zitten hier om onze inwoners te vertegenwoordigen. De vraag die we ons hier moeten stellen is dus: waarom zou ons wegencategoriseringsplan na nog geen drie jaar tijd al aan vervanging toe zijn?

  1. Het inwonersinitiatief wil dat ook gebiedsontsluitingswegen kunnen worden afgewaardeerd naar de limiet van 30 km/uur (GOW30). Voorbeelden zijn de Papenstraat en het Vossenhol in Bemmel.
  2. In de Tweede Kamer is wordt een dergelijke motie al uitgewerkt, en de wethouder verwacht het afwegingskader (in de loop van) 2023! 
  3. Verkeersveiligheid is een groot goed. Het gaat over de gezondheid, het welbevinden en het leven van onze inwoners. Dat onderschrijven we allemaal.

Dus ja, het wegencategoriseringsplan is nog geen drie jaar oud. Maar nee, het is niet teveel gevraagd om dit nu al te herzien. En laten wij hier in Lingewaard nou gewoon in GOW30 meegaan en niet nog snel wegen gaan verbreden zodat we er beter 50 km/uur kunnen gaan rijden, zoals de Papenstraat.

Chantal Crijns in de Raad van 15 december: vorige week heb ik aangegeven waarom we vinden dat ons wegencategoriseringsplan aan herziening toe is. De antwoorden waren eigenlijk: het kan niet, het is te vroeg en het is niet nodig. Echter...

Het kan wel

Het verwerken van de te verwachten GOW30-normen vraagt niet om het schrijven van een volledig nieuw wegencategoriseringsplan. Het toevoegen van de mogelijkheid om ook gebiedsontsluitingswegen af te waarderen naar 30 km/uur zou al een enorme stap zijn.

Het is niet te vroeg

Het afwegingskader voor GOW30 is nog niet definitief, hetzelfde geldt voor de inrichtingskenmerken. Klopt. Maar er is al heel veel wél duidelijk waar we in Lingewaard al wél rekening mee kunnen houden. GroenLinks gaat er toch echt van uit dat daar bij de wegen die nu op de schop gaan al rekening mee wordt gehouden. Zodat deze niet kort na aanpassing nogmaals aangepast moeten worden. Dát zou pas weggegooid geld zijn!

Het is wel nodig

  • Het levert 20-30% minder ongelukken op
  • Als er wel een ongeluk is, minder ernstig letsel
  • Minder overlast voor omwonenden
  • Minder uitstoot vervuilende stoffen

GroenLinks steunt het inwonersinitiatief en dient daarom samen met B06 een motie met de oproep om de GOW30-richtlijnen onderdeel te laten uitmaken van ons wegencategoriseringsplan.

De motie werd aangenomen met 15 stemmen vóór. Alleen de drie coalitiepartijen LBL, CDA en VVD vonden de intentie van de wethouder voldoende en stemden tegen.