Routekaart Energietransitie (Lianne Duiven)

Eind 2021 werd in antwoord op onze vragen toegezegd dat evaluatie en bijstelling van het beleidskader Energietransitie uit 2020 zou plaatsvinden in 2022. Nu is dat verschoven tot eind 2023. Vandaar de vragen van GroenLinks naar de huidige stand van zaken: hoe ver is Lingewaard met  zonthermie, ultradiepe geothermie, aquathermie, en warmteopslag op Next Garden (Bergerden)? En wat betekent dit voor de duurzame warmtevoorziening in Lingewaard en de wijk Zilverkamp in het bijzonder?

Zie bijlage Update Energietransitie.

Participatie mobiliteitsplannen (Chantal Crijns)

Uit de krant moesten wij lezen dat er plannen zijn voor de rotondes Van Elkweg-Van der Mondeweg-Van Nispenlaan (Haalderen) en Stadswal-Huismanstraat-Helmichstraat (Huissen) met een bijdrage van de provincie. Eind vorig jaar is in de raad uitgebreid gesproken over (het gebrek aan) participatie bij verkeersplannen, en is een motie aangenomen om bij het maatregelenprogramma nadrukkelijk participatie van de inwoners mee te nemen. Dat houdt in dat alle betrokkenen tijdig en voordat de plannen vaststaan kunnen meepraten. Dat is bij de plannen voor de rotonde niet gebeurd. GroenLinks stelt daar vragen over.

Zie bijlage Rotondes.

Sociale basis Lingewaard (Okke de Koning)

Voor een reorganisatie in het sociale domein stelt het college van B&W voor een hoofdaannemer aan te stellen en daarvoor een dure aanbestedingsprocedure te starten. GroenLinks ziet als groot risico dat er een landelijke commerciële partij komt die voor veel geld alles overhoop zal gooien, waarbij veel goodwill verloren gaat. Juist de vele vrijwilligers die hierbij betrokken zijn, moeten we behouden. Wij denken dat met een projectleider samenwerking en het invoeren van sociale teams ook een optimale samenwerking tussen de huidige dienstverleners kan worden bereikt en daarmee ook het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening.

Het voorstel werd door de raad aangenomen, waardoor de motie van GroenLinks helaas geen zin meer had en we besloten tot het schrijven van een column (zie bijlage).