Tijdens de raadsvergadering van 25 mei werd de gemeenteraad gevraagd een investeringsbudget beschikbaar te stellen voor de vervanging van het tweede kunstgrashockeyveld op sportpark Ressen. De gemeente en MHC Bemmel hebben een overeenkomst voor het gebruik van de hockeyvelden waarin staat dat de gemeente verantwoordelijk is voor het vervangen van de velden als deze de afschrijvingstermijn hebben bereikt.

Uiteraard staat het voor GroenLinks buiten kijf dat de leden van de hockeyclub op een veilige en een verantwoorde wijze moet kunnen blijven sporten. Echter, wanneer we kijken naar het gevraagde investeringsbudget, vallen een aantal zaken op.

Het veld dat vervangen moet worden is een zand-ingestrooid kunstgrasveld. Er wordt nu gekozen voor een waterveld, wetende dat de kosten gemiddeld genomen ruim 200.000 euro hoger liggen, zo maakt een kort rondje Google duidelijk. GroenLinks vraagt zich af of er geen andere, meer betaalbare alternatieven zijn onderzocht. Juist om een weloverwogen besluit te kunnen nemen, is het ons inziens belangrijk om inzicht te hebben in de verschillende opties.

Maar, en meer fundamenteel, GroenLinks vindt het belangrijk te kiezen voor een toekomstbestendige, duurzame oplossing.

Watervelden stroken niet met de nieuwste uitgangspunten rond duurzaamheid. Ondanks de voordelen is het aannemelijk te denken dat het waterveld binnenkort tot het verleden behoort. Zo wordt er na alle waarschijnlijkheid tijdens de zomerspelen van 2024 in Parijs al niet meer op een waterveld gespeeld, met als belangrijkste motief dat er heel veel water verloren gaat. Voor velen, waaronder voor ons, is het moeilijk te rechtvaardigen dat enerzijds mensen worden opgeroepen maximaal 5 minuten te douchen, maar er wel zoveel water wordt verspild voor het spelen van een hockeywedstrijd.  

GroenLinks heeft tijdens de raadsvergadering wel ingestemd met het investeringsvoorstel, simpelweg omdat uitstellen of afwijzen van het besluit de hockeyclub voor een probleem stelt. Wel hebben wij samen met D66 een motie ingebracht waarin het college wordt opgeroepen toekomstige nieuwe velden volgens de meest duurzame normen te realiseren. Die motie werd unaniem aangenomen.