Regenbooggemeente 

Een regenbooggemeente is een gemeente waarin iedereen, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit of genderexpressie, zich veilig en geaccepteerd voelt. Het is een gemeente die gelooft in de kracht van diversiteit en de rijkdom die voortkomt uit het samenleven van mensen met verschillende achtergronden. We willen dat mensen zichzelf kunnen zijn en voelen binnen onze mooie gemeente die we allen koesteren.

Het pleidooi van D66 en GroenLinks werd tot onze spijt niet raadsbreed gesteund. Partijen vinden dat, zolang er nog geen meldingen zijn van bedreigingen, het wel goed gaat in onze gemeente en dat er wel meer groepen zijn die meer aandacht zouden willen. Als je negatieve reacties leest op het artikel van afgelopen maandag in de Gelderlander begrijp je dat we er nog lang niet zijn.

De motie vraagt om in het uitvoeringsprogramma Inclusie en Diversiteit óók specifiek beleidsmaatregelen voor LHBTI’ers op te nemen. De wethouder heeft aangegeven dat we een uitnodiging voor een eerste werksessie hiervoor in september kunnen verwachten. Tegen die tijd kunnen we met elkaar in gesprek over welke nieuwe beleidsmaatregelen voor LHBTI’ers wenselijk zijn en dit koppelen aan concrete nieuwe acties.

In oktober 2018 werd al een motie van GroenLinks en PvdA aangenomen om niet alleen de regenboogvlag te laten wapperen, maar ook de handreiking LHBT-beleid te gebruiken. Lees meer daarover hier.