Voor ons allen was het een zeer bewogen zomer door het plotselinge overlijden van ons raadslid Tamara Zonnenberg. Wij hebben besloten haar zetel als eerbetoon de eerstkomende raadscyclus leeg te laten. 

Ondertussen is er wel een vacature voor een vierde raadslid in de raadsperiode 2022-26. Fractievoorzitter Inge Sloot neemt contact op met mogelijke kandidaten.

We zien uit naar aanvulling van ons raadsledenteam met een talentvolle, enthousiaste collega en hopen hem of haar in de raadsvergadering van 13 oktober te installeren en welkom te heten.