Snoei bomen Bemmel bijna volgens plan

GroenLinks stelde vragen over de rigoureuze snoei van bomen op het Erf in Bemmel, midden in de (hete) zomer. Bewoners waren hierover niet geïnformeerd. Uit het antwoord blijkt dat er door een samenloop van omstandigheden een en ander niet goed is verlopen.

Over de reden van de snoei antwoordt het college: 

De haagbeuken op het Erf in Bemmel zijn gezond en hebben zich ontwikkeld tot mooie volwassen bomen. Het nadeel van deze bomen is dat de kronen op oudere leeftijd steeds verder gaan uitzakken, waardoor de boom steeds breder wordt. De kronen van de bomen raakten bijna de huizen. Bewoners hebben ons al meerdere keren verzocht om de bomen te kappen. Kappen was voor ons geen optie en daarom is besloten om de bomen te kandelaberen (de kronen in te nemen). Op die manier is de overlast die de bomen veroorzaken grotendeels weggenomen en hebben we de bomen in de straat kunnen behouden.

Het antwoord op de vraag waarom de snoei in juli plaatsvond:

Op 15 mei 2018 is, naar aanleiding van de melding, opdracht gegeven aan de boomverzorger om de bomen te snoeien. Door de drukte kon de boomverzorger de snoeiopdracht pas twee maanden later uitvoeren. In principe verdragen haagbeuken snoei in juli prima. Maar daarbij was geen rekening gehouden met de extreme droogte van de afgelopen maanden. Het is daarom nog even afwachten hoe de bomen van deze rigoureuze snoei herstellen. 

Ook geeft het college aan dat ze bij forse ingrepen altijd in gesprek gaan met bewoners; dat gebeurt per brief of door een informatiebijeenkomst te houden. Per abuis is dat deze keer niet gebeurd. 

GroenLinks is blij met de zorgvuldige overwegingen op basis waarvan de bomen gesnoeid (en niet gekapt) zijn, en ook met de instelling om altijd bewoners te betrekken bij de beslissingen over het groen in hun straat. 

Helaas worden de reguliere jaarplanningen van de buitendienst wat betreft onderhoud (zoals dunnen, snoeien en planten) van bomen en plantsoenen niet meer op de website van de gemeente gepubliceerd. Reden is dat deze informatie niet of nauwelijks werd bekeken en dat alleen 'toptaken' een plekje krijgen op de website.

In de bijlage zijn alle vragen en antwoorden te vinden.