TIPS voor een duurzaam huis, ook voor een smalle beurs

Wil jij ook ontzorgd worden om je huis te verduurzamen? Isoleren, zonnepanelen of op weg naar ‘van het gas af’? En zie je op tegen de kosten? Er zijn al veel groepen bezig met oplossingen hiervoor.

Tijdens de begrotingsvergadering vroeg GroenLinks of de gemeente de inwoners ook hierbij wil helpen. Bijvoorbeeld door het systeem van de Woonpas in te voeren. De kosten voor de bewoners van het huis zijn dan in evenwicht met de opbrengst van de maatregel. Helaas kreeg dat voorstel niet genoeg steun.

Hieronder als tip de websites van vijf organisaties die ideeën hebben om personen, maar ook woningverenigingen, financieel te helpen bij de energietransitie.

1. Initiatief ‘de Woonpas’, waarbij de gemeente door het heffen van baatbelasting bij kan dragen aan financiering van verduurzamen van woningen; dit model wordt gebruikt door gemeenten Wijk bij Duurstede en Bergen (www.dewoonpas.nl)

2. Initiatief ‘Inclusieve Energy Service Company (ESCo-constructies); dit model wordt gebruikt door gemeente Nijkerk (www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/)

3. Initiatief ‘Delen Duurzame Energie (D2E)’, gebruikt in de gemeente Geertruidenberg waarbij slim wordt samengewerkt met partijen als de gemeente, de Belastingdienst, financiers en woningbouwcorporaties (https://delenduurzameenergie.nl)

4. Initiatieven van de provincie Gelderland, zoals het ondersteunen van VVE’s (Verenigingen van Eigenaren) voor het voorbereiden van een nul-op-de meter-renovatie van woningen (www.gelderland.nl/Energiebesparing-Procesondersteuning)

5. Initiatieven van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting https://svn.nl/

In de bijlage de motie die GroenLinks indiende tijdens de begrotingsraad op 7 november. De motie werd ontraden en omdat er geen meerderheid voor te vinden was, uiteindelijk door ons ingetrokken.