Hieronder hoofdpunten uit de beschouwing van fractievoorzitter Inge Sloot bij de kadernota 2024. Daarin staan voorstellen voor de kaders en uitgangspunten voor de begroting van 2024.

Eerst lof voor de grote ambities en prachtige plannen. In het kort: JA! meer inzet op binnensport, JA! meer inzet op jongeren- en cultuurcoaches, JA! meer inzet op preventie, en JA! goed kijken naar de effectiviteit van milieustraten.

Dit laatste is een uitgelezen kans om regionale samenwerking te starten met bijvoorbeeld Overbetuwe, waarbij de milieustraat méér kan zijn dan alleen een inleverpunt: een ambachtscentrum met een repaircafé, scheiden en recyclen van grondstoffen, en een werkplek voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt.

Is er kans op een dergelijke vernieuwing? Wethouder Maarten van den Bos zegt toe ernaar te zullen kijken.

GroenLinks is kritisch op de vaak hoge investeringen; geld eenmaal gehaald uit de reserve komt niet meer terug! Daarom het amendement reservepositie exploitatiereserve samen met lingewaard.NU en B06. Ook loopt de kostenpost 'onvoorzien' vaak op door gestegen grondstofprijzen. 

Zorg dat we niet achteraf hierdoor verrast blijven worden. Wethouder Nick Hubers: lastig in te schatten, we proberen dat zo goed mogelijk mee te nemen.

De financiële situatie van Lingewaard is nu goed, maar de toekomst onzeker. Hoe verstandig is het dan om door te gaan met een multifunctionele accommodatie in Huissen, op het terrein van de oude raadszalen? De raad moet er nog kiezen tussen woningen, woningen met zorg, óf een MFA. Ook een MFA in de kerk is schrikbarend duur .. 12,5 miljoen! Uit gemeentegeld betaald!

Wees bij de financiering creatief en zoek o.a. fondsen en subsidies! Wethouder Aart Slob gaat er z'n best voor doen.

De manier waarop Lingewaard omgaat met de zorg voor inwoners maakt ons blij. Houd wel rekening met de vergrijzing, en het betaalbaar blijven van de zorg. Geld bedoeld voor de WMO, moet daarvoor bestemd blijven. Vandaar het amendement Reëel begroten, niet wensdenken samen met SP en D66.

Wethouder Aart Slob: Begroting WMO loopt mee met groei inwonertal en we kijken naar percentage 75-plussers.

Het liefst ontwikkelen we beleid sámen met onze inwoners. Dit kan bij het vernieuwen van ons groenstructuurplan, passend bij de uitdagingen van deze tijd zoals hitte, droogte en enorme regenval. Door een burgerberaad, komen we tot een gedragen plan dat aansluit bij de behoeften en wensen van de inwoners. Zie onze motie Meedenken over een groene gemeente'.

College, toon lef en maak gebruik van de kennis en kunde van onze inwoners. Wethouder Nick Hubers: We willen inderdaad een nieuw groen beleid en in de nota participatie komt ook burgerberaad als mogelijkheid.

Dan heeft GroenLinks nog drie moties.

1- samen met D66, over verlaging van de parkeernorm. De beslissing hierover wordt telkens doorgeschoven terwijl dit juist één van de belangrijkste middelen is om goedkopere woningen te realiseren.

Wanneer gaan we hier nu eens vaart mee maken? Wethouder Johan Sluiter wil wel afwijken in alle gevallen waarin de initiatiefnemer kan aantonen dat aan actuele en toekomstige parkeerbehoefte kan worden voldaan, zonder dat de openbare
ruimte onevenredig wordt belast met geparkeerde auto’s.

2- meer ruimte voor voetpaden. Het belang van buiten zijn en bewegen, hoeven wij niemand uit te leggen. In plannen staan vaak voetpaden die we in de uitvoering niet altijd terugzien. [Zie in de bijlage hieronder een aantal voorbeelden]. 

Hoe kan dat? Wethouder Johan Sluiter: we doen dit al, maar er is een verschil tussen 30km- en 50km-wegen.

3- We willen de toeristenbelasting herzien door een kinderkorting in te voeren. Door de kinderkorting worden gezinnen met kinderen niet onevenredig zwaar belast. Zo kunnen we het toerisme in Lingewaard stimuleren en maken we een paar weken kamperen met kinderen niet ineens heel duur.

Wethouder Aart Slob zegt toe dit te gaan onderzoeken, alleen redt hij dit niet voor invoering in 2023. Het wordt meegenomen in zijn onderzoek in het toeristische veld.

Dan willen we als laatste meegeven dat de weg naar een duurzamere, groenere en socialere gemeente begint met concrete doelen en maatregelen. Laten we samenwerken aan een Lingewaard waarin iedereen mee kan doen op alle mogelijke gebieden. GroenLinks gaat deze uitdaging graag aan en nodigt iedereen uit om met ons mee te doen.

--------------------------------------------------------

Stemverklaring Kadernota

GroenLinks vindt ambitie niet verkeerd, maar maakt zich grote zorgen om financiën naar de toekomst. We vinden het IHP (intergraal huisvestingsplan scholen) wat nu doorloopt prachtig, maar we moeten ook de garantie kunnen bieden aan andere scholen in de toekomst. En we zien met het bedrag wat er nu is uitgetrokken voor de huidige scholen, dat dit in de toekomst best moeilijk gaat worden. Als we dan kijken naar ambitieuze plannen vinden we dat de balans zoek is. Zoals het budget voor de MFA in Huissen (ondanks dat de wethouder toegeeft creatief te zullen zijn met het vinden van financieringsmogelijkheden).

Als het amendement reserve exploitatiebegroting wordt aangenomen, zal GroenLinks voor de kadernota stemmen, wordt dit niet aangenomen dan stemmen wij tegen.