Vragenronde

Lianne Duiven: Onlangs organiseerde GroenLinks een thema-avond over de toekomst van bouwen en wonen. Een van de conclusies was dat het tegengaan van klimaatverandering, de afname van de biodiversiteit, uitputting van grondstoffen en de stikstofdepositie op natuurgebieden allemaal vragen om een fundamenteel andere wijze van bouwen.

Bij bestemmingsplannen voor inbreidingslocaties zoals de Kampsestraat in Angeren, zien we dat in het beeldkwaliteitsplan wordt voorgeschreven 'om aan te sluiten bij de bestaande gebouwde omgeving door het toepassen van metselwerk gevels en met dakpannen belegde zadeldaken'. Dit betekent dat ook de nieuwe woningen weer traditioneel gebouwd moeten worden.

Daarom vraagt GroenLinks: Waarom laten we ontwerpers en bouwers niet vrij om met fundamenteel andere materialen en technieken nieuwe woningen in een bestaande omgeving in te passen? Zoals met industrieel vervaardigde componenten, zonder stikstofuitstoot bij transport, en montage op de bouwplaats door gebruik van elektrisch materieel?  

De wethouder lijkt hiervan op de hoogte. De gids ruimtelijke ordening is leidend, maar in principe kan bij elke bouwaanvraag ook hieraan aandacht gegeven worden. GroenLinks hoopt hem met deze vraag een zetje in die richting te hebben gegeven. 

Motie geveltuintjes

Chantal Crijns: Kent u het pand aan de Dorpsstraat 67-69 in Bemmel? Deze bewoners wilden geen hek voor hun woning, maar een geveltuintje - een strook begroeide openbare ruimte die gelegen is voor een huis en onderhouden wordt door de bewoner van dat huis. Je zou verwachten dat iedereen daar blij en positief over was en dat de bewoners dezelfde dag nog zouden kunnen beginnen. Maar niets was minder waar: er is maanden gewacht op toestemming. Niet uit onwil of omdat procedures nou eenmaal lang duren, maar omdat het in Lingewaard onduidelijk blijkt te zijn wat er wel en niet mag op dit gebied. Dat willen wij met deze motie veranderen. Om drie redenen:

  1. Vergroening van Lingewaard is essentieel. Het vergroenen van het stratenplan van Lingewaard is van groot belang is voor de klimaatadaptatie, het bevorderen van de biodiversiteit, het tegengaan van hittestress en wateroverlast, en het verbeteren van de luchtkwaliteit. Geveltuintjes zijn een eenvoudige manier om hieraan bij te dragen.
  2. We sluiten aan bij het huidige beleid. Lingewaard stimuleert het vergroenen en ontstenen al, zoals te lezen op haar webpagina ‘Vergroen uw tuin’ en zoals ook met Operatie Steenbreek werd gestimuleerd. Niet iedere inwoner heeft echter een eigen voortuin.
  3. Duidelijkheid verschaffen verlaagt de drempel bij inwoners en ontlast de ambtelijke organisatie. Laat inwoners zo veel mogelijk vrij in het aanleggen van een geveltuintje, zoals vele andere gemeenten al jaren doen. In Nijmegen is dit al jarenlang een groot succes.

Vergroenen kan op een eenvoudige en leuke manier, en daarom roepen wij in onze motie het college op om de mogelijkheid te creëren voor inwoners van Lingewaard om zelf op een eenvoudige en laagdrempelige manier een geveltuintje aan te kunnen leggen voor hun woning en hierover helder te communiceren.

De wethouder zegt toe een meer duidelijk beeld te willen geven van wat er wel en niet kan in de openbare ruimte en wijst op een geslaagd voorbeeld in Gendt, waar een hele wijk bij betrokken was. 

Onttrekken grond aan openbaarheid (voor pand Moos aan de Dorpsstraat in Bemmel)

Lianne Duiven: Voor uitstraling en biodiversiteit is een tuin met planten, struiken en bloemen beter dan stenen plaveisel en een groot hek. In de zomer staan volop planten te bloeien aan de zijkanten van dit pand, beter bekend als Moos in Bemmel. In overleg met de eigenaar stelt GroenLinks voor om aan de voorzijde een geveltuin te realiseren. In overleg met het college, om heldere en eenduidige afspraken hierover te maken, moet dit lukken.

De wethouder ziet hier problemen met de overdraagbaarheid: stel dat een volgende eigenaar weer een terras wil uitbaten op dit deel van het trottoir? Geveltuintjes in een winkelstraat lijken wat meer haken en ogen te hebben dus.

De motie van GroenLinks werd niet aangenomen, maar ook het collegevoorstel om dit deel van de ruimte te onttrekken aan de openbaarheid haalde het niet. De situatie blijft zoals die nu is.

Meer zeggenschap voor de jongerenraad 

De woordvoering van Okke de Koning is HIER te vinden. 

Inwonersinitiatieven en het wegencategoriseringsplan

De woordvoering van Chantal Crijns is HIER te vinden.