Vraag over noodkap (Lianne Duiven)

Op woensdag 29 maart hing een boom op de Herckenrathweg bij de Kuipstraat aan één zijde met een minimum aan wortels in het luchtledige naast een diepe geul. Vrijdag 31 maart was de boom gekapt. Hiermee is de lindelaan in die straat weer korter geworden en verdwijnt weer een bron voor biodiversiteit. Vanuit de uitvoerder begreep GroenLinks dat hij gelooft er alles aan gedaan te hebben om de boom goed te verzorgen tijdens de werkzaamheden... en vanuit de gemeente zijn er regels en afspraken met uitvoerders van werkzaamheden waarbij bomen in de knel kunnen komen... 

Waar is het hier misgegaan? Maar vooral: hoe kan dit worden voorkomen?GroenLinks wordt graag op de hoogte gehouden van onderzoek hiernaar. We kunnen ons voorstellen dat handhaving tijdens de werkzaamheden af en toe een kijkje neemt.

Beantwoording

Door graafwerkzaamheden waren boomwortels aan één zijde ernstig beschadigd. Daardoor ontstond een onveilige situatie aan de drukke weg en werd besloten tot noodkap. In dit geval was er voor de werkzaamheden géén Boomeffectanalyse (BEA) gedaan, wat wel verplicht is. Toezichthouders waren er niet geweest tot de schade al ontstaan was. De schade wordt nog verhaald op de aannemer en er komt ook storting in groenfonds.

GroenLinks is benieuwd of dat allemaal lukt en of er voortaan wel tijdig controle is bij bouwprojecten.

Voorbereidingskrediet flexwoningen (Lianne Duiven)

Al jaren dringt GroenLinks erop aan om huizen te bouwen voor mensen met een smalle beurs. En aangezien er de afgelopen jaren voor deze groep nauwelijks is gebouwd, is het voor spoedzoekers, statushouders en starters nóg moeilijker geworden om aan een betaalbare woning te komen.

GroenLinks is blij dat het college nu echt zijn nek uitsteekt om flexwoningen te bouwen. Voor iedereen die het nodig heeft, en wel zo snel mogelijk. Het gevraagde krediet vindt GL erg groot, maar gelukkig komt het restant terug naar de reserve. De suggestie om deze woningen te zijner tijd te vervangen door een reeds klaarliggend 'definitief' woningbouwplan, juichen wij toe.

Reglement van Orde van de gemeenteraad (Inge Sloot)

GroenLinks gelooft in inspraak en vindt dat we inwoners optimaal de kans moeten geven om in te spreken. Omdat bij inwoners er veel kennis over hun directe leefomgeving zit. Vanaf de invoering van de omgevingswet zal inspraak verplicht zijn; invoeren dat inwoners vaker en langer kunnen inspreken is voor de raad een mooie manier om er alvast mee te oefenen.

In drie minuten je verhaal houden in de raadsvergadering is bijna niet te doen, dat willen we verhogen tot 5 minuten. Zelfs een antwoord van een wethouder duurt meestal (ongepland) wel driemaal zo lang.  En op een eerder moment (bijvoorbeeld tijdens een inforonde of Politieke Avond) inspreken, om de argumenten beter te kunnen meewegen, is in praktijk niet altijd mogelijk.

Een voorbeeld is de brief van inwoners over De Oude Wei. Zij kregen het advies om per brief hun argumenten neer te leggen en dat is toch wezenlijk anders is dan gehoord en gezien worden. Onze griffie is uitstekend in staat om  inwoners daarbij te begeleiden. Geef inwoners ruimte en ons vertrouwen. En evalueer dit na een periode.

Helaas werd het amendement van GroenLinks om de inspraakmogelijkheden van inwoners te vergroten niet voldoende gesteund in de Raad.