Veel vragen over geplande snoeihoutcentrale Bergerden

GroenLinks maakt zich zorgen over de overlast voor mens en milieu die de geplande houtgestookte centrale in Huissen gaat opleveren. Door de centrale worden de tuinbouwbedrijven deels aardgasvrij. Er is veel subsidie voor, met als gevolg dat dergelijke centrales als paddestoelen uit de grond schieten. In de directe omgeving van Lingewaard komen er al vijf! 

Is daar wel genoeg afvalhout voor in Gelderland, of gaan onze bossen eraan? En wie gaat voor herplant zorgen? Wat is de invloed van de uitstoot op mens en milieu in de directe omgeving? En hoe gaat de uitstoot gecontroleerd worden? GroenLinks stelde, samen met B06, opnieuw vragen aan het college.

Aanleiding Op dit moment gebruiken de tuinders op Bergerden aardgas als brandstof voor hun WKK-installatie. Jaarlijks wordt 25 miljoen m3 aardgas verstookt voor de productie van 450 TJ warmte en 100.000 MWh elektriciteit. De warmte wordt gebruikt voor de verwarming van de kassen. Van de stroom wordt 10% zelf gebruikt, de rest gaat naar het openbare net. De CO2 uit de verbrandingsgassen wordt gebruikt voor de plantengroei in de kassen. Over een paar jaar (uiterlijk in 2022) kan de WKK-installatie geen gebruik meer maken van aardgas. Daarom wordt de bouw van een snoeihoutcentrale (biomassacentrale) voorbereid.

Warmte De biomassacentrale moet voorzien in de warmtevraag van de tuinbouwbedrijven. Volgens de antwoorden op onze eerdere vragen is de warmtevraag 450 TJ. De verwachte warmteproductie van de geplande centrale is 370 TJ, waarvoor 42.700 ton (snoei)hout wordt verbrand. Er is dus een tekort van 80 TJ. Om dit tekort aan te vullen zal nog ca. 2,3 miljoen m3 aardgas per jaar nodig blijven. En er is geen warmte over voor de wijken in Huissen die aangesloten zouden worden op een warmtenet.

CO2 De AVR Duiven heeft een gloednieuwe installatie laten bouwen die alle CO2 afvangt, als eerste in Nederland. “Met deze CO2 gaan ze zorgen dat de planten in de kassen in het glastuinbouwgebied Bergerden bij Huissen sneller gaan groeien. Daardoor hoeft de CO2 niet meer uit aardgas te worden gehaald” zo wordt beweerd. Dat betekent dat de Lingewaardse tuinders alleen nog maar duurzaam opgewekte warmte en elektriciteit nodig hebben.

Duurzamere alternatieven Landelijk zien we dat veel tuinbouwbedrijven voor hun warmtevoorziening overschakelen op de duurzamere geothermie of aquathermie. En voor een duurzamere elektriciteitsproductie op Bergerden volstaat één windturbine van 4MW, die jaarlijks 36 TJ elektriciteit produceert.

Snoeihout Om te voorzien in de jaarlijkse behoefte aan snoeihout van 42.700 ton is een bosareaal nodig van ca.17.000 hectare, uitgaande van een opbrengst van 5 m3 snoeihout per jaar per hectare. Op last van de provincie Gelderland moet het snoeihout geleverd worden binnen een straal van 100 km van de centrale. Er is dan een flinke overlap voor de biomassacentrales in Cuijk, Zevenaar, Ede, Duiven, Renkum, de toekomstige centrale in Arnhem, en die van Lingewaard.

Vragen De vervolgvragen van GroenLinks en B06 betreffen vier aandachtspunten:

  1. de opbrengst van de biomassacentrale
  2. de snoeihoutvoorziening en vervangende bosaanplant
  3. de vervuilende en mogelijk giftige emissies van de centrale
  4. de vergunnningsprocedure

In de bijlage vind je de schriftelijke vragen aan het college.